Mijn Restaurant

Mijn Restaurant! doet mij denken aan België! De Koning is de kok, de keuken is de wetgevende macht en de zaal is de uitvoerende macht!