Bijenhotel chez Staf

Staf liet een heus bijenhotel in zijn tuin installeren. Ontdek onder andere de pluimvoetbij en de rosse metselbij . Ook het vogenestje had succes!

Meer video's van Wild van Dieren