Pieter en Liesbet hebben een afspraakje

Pieter en Liesbet spreken af in Nederland voor een sportief en culinair uitstapje. Ze zijn verplicht om elkaar over de grens te zien, omdat het allemaal nog in het grootste geheim moet gebeuren.