Bekende vrienden over Pieter Loridon

Danspartner Daisy Croes, acteur Gène Bervoets en basketcoach Willy Steveniers kennen Pieter als een oprecht en vrijgevig persoon. Iemand die hard gewerkt heeft om er te komen en er altijd 100% voor gaat.