Wittekerke

Wittekerke

Een lach, een traan, ruzies en romantiek... in het rustige kuststadje 'Wittekerke', waar mensen elkaar nog kennen, staat het leven niet stil.

38 afleveringen

 • Celine is bevallen van een zoontje, Alexander. Jelle en Ilse genieten van hun prille liefde. Jan wil Georges steunen in zijn aanpak van het rioleringsprobleem. Laurens koopt een luxewagen voor Sam. Angele maakt zich zorgen over Elke en Max. Ivan en Jan nemen Nathalie en Frank mee uit eten. Raf stelt voor om een foto van Marcel door te faxen naar Venezuela.
 • Laurens vervalst ziekenhuisdossiers voor Celine. WTK Transport zal geblokkeerd worden door de rioleringswerken. Kevin mag weer bij Sam en Laurens intrekken als hij werk vindt. Max zet Sufu aan de deur. Jan koopt verf om zijn huis te herschilderen. Vanuit Venezuela wordt een foto gefaxt van de man die zich uitgeeft voor Marcel. Nellie neemt haar intrek in "De Schorre".
 • Sam moet in opdracht van haar vriend Laurens bevestigen dat Celine bij haar in behandeling was. Jean-Paul Derdeyn zet vijf chauffeurs van WTK aan de deur. Kevin wil graag hulpagent worden, maar hij stuit op het verzet van de burgemeester. Max geraakt er hoe langer hoe meer van overtuigd dat zijn huwelijk met Elke afgelopen is. Julia vindt dat haar dochter Marcel moet gaan halen in Venezuela. Nellie wordt aangerand.
 • Jean-Paul Derdeyn ontfermt zich over Nellie na haar aanranding. Sam doet bij Max een goed woordje voor Kevin, die graag als parkeerwachter aan de slag wil gaan. Jean-Paul Derdeyn heeft vijf chauffeurs moeten ontslaan omdat de verbindingsweg naar de transportfirma opengelegd is voor rioleringswerken. Inspecteur Olivier is razend omdat de klacht tegen Celine is geseponeerd. Joke vertrekt naar Venezuela, waar ze de man zal opzoeken die zich uitgeeft voor Marcel. Jan maakt kennis met Thibault, een vriend van Ivan. Luc geeft Max tips om zijn huwelijk nieuw leven in te blazen. Merel moet in allerijl naar de materniteit worden gebracht.
 • Celine is met open ogen in de val van Thibault gestapt en ze moet nu zien te bewijzen dat Ludwig wel degelijk de biologische vader van Alexander is. Op professioneel vlak gaat het haar evenmin voor de wind. Joke en Raf hebben het er moeilijk mee dat Marcel sinds de dood van Suzanne aandeelhouder in "De Schorre" is. Max heeft er al lang spijt van dat hij zo'n hoog bod gedaan heeft tijdens de openbare verkoop. Thibault raadt hem aan om in het zwart bij te verdienen. Laurens heeft geld geleend voor de lancering van een nieuw geneesmiddel en hij rekent op Celines hulp om de lening af te betalen.
 • Merel vindt dat Rachel zich vreemd gedraagt en ze gaat te rade bij Frank. Celine heeft al na drie nummers besloten om met "Care" te stoppen. Nellie is teleurgesteld en Jean-Paul is ronduit razend. Jelle voelt zich bekocht als hij van Nathalie verneemt dat Thibault een neef is van Ludwig. Georges heeft het er nog steeds moeilijk mee dat Angele hem geklopt heeft tijdens de verkiezingen en hij voelt er weinig voor om naar haar overwinningsbal te gaan. Sneyers heeft op eigen houtje de jacht op de seriemoordenaar van Wittekerke geopend. Marcel heeft besloten om het kuststadje te verlaten en hij is bereid om zijn aandelen in "De Schorre" aan Joke te verkopen. Jan confronteert Phaedra met zijn vermoeden dat ze drugs gebruikt.
 • Nellie wil opnieuw aan de slag gaan in het ziekenhuis, nu Celine besloten heeft om "Care" op te doeken. Ze stuit echter op weerstand van Georges. Hij is bang dat ze als pion van Jean-Paul Derdeyn ruzie zal stoken. Angele vindt dat Georges overdrijft en zo verschilt het koppel sinds de verkiezingen over alles van mening. Marcel neemt het slecht op wanneer Raf vertelt dat hij en Joke zijn aandelen in "De Schorre" niet kopen. Frank gaat almaar vertrouwelijker om met Rachel. Max krijgt een zwaar conflict met Thibault wanneer een zwartwerker van een ladder valt en de hulpdiensten niet mogen gealarmeerd worden.
 • Marcel voelt zich goed genoeg om het ziekenhuis te verlaten, maar dokter Jan denkt er anders over. Sneyers lacht zich een breuk met de gewaagde modefoto's die in "Close" zijn verschenen en met Luc in het bijzonder. Inspecteur Olivier vindt de publicatie helemaal niet grappig. Joke vindt tussen de kleren van Marcel de bebloede aandelen van Suzanne. Haar intuïtie zegt haar dat er een geurtje aan de zaak zit. Max en Elke verschillen grondig van mening over Thibault. De Wittekerkenaren zijn massaal op de afspraak voor het overwinningsbal van Angele. Laurens en Celine behoren tot de weinigen die schitteren door afwezigheid, maar zij moeten dan ook een lijk opgraven.
 • Sinds het ongeval van zwartwerker Pol is de relatie tussen Thibault en Max totaal verzuurd. Elke vindt dat haar man zich veel te principieel opstelt en ze neemt het voor Thibault op. Georges vreest dat Jean-Paul niet echt van Nellie houdt en hij vraagt aan Luc om haar te waarschuwen. Angele hoopt dat ze zal kunnen rekenen op Georges' politieke ervaring, maar hij wil niets meer met dat wereldje te maken hebben. De grafschennis krijgt voor Laurens een vervelend staartje en hij hoopt dat Jean-Paul het fiasco zal oplossen. Rachel laat eindelijk haar ware gezicht zien. Marcel verlaat op eigen houtje het ziekenhuis.
 • Marcel heeft Joke ontvoerd. Frank gaat gebukt onder een schuldgevoel, omdat hij zijn echtgenote bedrogen heeft met haar jongere zus. Nathalie ligt trouwens nog altijd in coma in het ziekenhuis. Celine weet dat de relatie van haar vader met Nellie op de klippen zal lopen zodra zijn ware aard bovenkomt en ze trommelt een oude vriend van Jean-Paul op om samen de bloemetjes buiten te zetten. Thibault meldt Celine dat de rechter akkoord gaat met de opgraving. Raf heeft zelf een zoekactie naar Joke op het getouw gezet, maar zonder resultaat.
 • Thibault heeft van de rechter de toestemming gekregen om het lijk van Ludwig te laten opgraven. Marcel eist 25.000 euro voor de vrijlating van Joke. Raf kan deze som onmogelijk ophoesten en daarom roept Sneyers de hulp in van Celine. Els heeft er spijt van dat ze Frank verleid heeft en ze overweegt om Wittekerke te verlaten. Tante Angele raadt haar aan om eerst de ruzie met haar zus Nathalie bij te leggen. Nellie's vertrouwen in Jean-Paul krijgt een flinke knauw. Angele laat zich als burgemeester gelden bij het politiekorps. Ivan waarschuwt Thibault dat Max met het idee speelt om het zwartwerk uit te brengen.
 • Elke voelt er veel voor om de renteloze lening van Thibault te aanvaarden zodat ze toch haar droomhuis kan kopen. Celine maakt zich zorgen omdat ze Laurens niet kan bereiken. Haar grootste vrees wordt werkelijkheid na haar gesprek met de gangster Johny. Inspecteur Olivier bereidt samen met het politiekorps van Wittekerke het droppen van het losgeld voor de bevrijding van Joke voor. Angele heeft sinds haar babbel met Jean-Paul geen goed woord over voor Luc en Max. Jean-Paul slooft zich uit om het vertrouwen van Nellie terug te winnen.
 • Frank hult zich in zelfmedelijden sinds Nathalie hem in bed betrapt heeft met haar jonge zus Els. Jelle vindt dit flauw en wakkert de vechtlust van zijn vader aan. Celine heeft Laurens als vermist opgegeven. Angele wil graag een secretaresse aanwerven, maar ze vreest dat dat als een teken van zwakte zal geïnterpreteerd worden. Thibault bezorgt Kevin een bijjob als de chauffeur van Phaedra. Max en Elke schakelen een stroman in om hun droomhuis te kopen. De wilde Nikki keert met haar zoontje Zoem terug naar Wittekerke.
 • Het huwelijk van Elke en Max is op de klippen gelopen. Het mislopen van het huis is voor haar een breekpunt gebleken. Nikki ligt nog altijd in het ziekenhuis, waar de dokters een verklaring zoeken voor de verlammingsverschijnselen en de aanhoudende hoofdpijn. Luc pakt Phaedra aan over haar cokegebruik, maar ze weet hem zoals steeds rond haar vinger te winden. Jean-Paul Derdeyn wil de dagelijkse leiding van het ziekenhuis verzekeren en pleit om Nellie als waarnemend directeur aan te stellen. Het regent bij Angele klachten over de strikte en intolerante houding van Max en Luc. De dolle rit van Kevin en Phaedra krijgt een staartje.
 • Celine is er niet over te spreken dat haar vader een huis heeft gekocht voor Nellie en ze neemt revanche door hem het contact te weigeren met zijn kleinzoontje. Kevin mag er niet aan denken dat hij ontslagen wordt en hij vraagt aan Sneyers om een goed woordje voor hem te doen bij Angele. Max onderneemt een poging om de ruzie met Elke bij te leggen, maar ze is al verliefd geworden op een ander. Thibault wil het voogdijschap van Alexander op zich nemen, wat zou betekenen dat hij zijn toestemming moet geven voor elke cent die van de erfenis geïnvesteerd wordt. Georges polst bij Jan of hij directeur ad interim in het ziekenhuis wil worden.
 • Luc wil niets meer met Phaedra te maken hebben sinds hij weet dat ze geregeld als callgirl werkt. Els wil een verzoening forceren tussen Nathalie en Frank, maar haar zus heeft haar ogen al op Thibault gericht. Nellie zoekt een manier zodat haar vriend toch zijn kleinzoontje Alexander kan zien. Georges heeft er een probleem mee dat Angele hem als haar loopjongen behandelt.
 • Luc wil niets meer met Phaedra te maken hebben sinds hij weet dat ze geregeld als callgirl werkt. Els wil een verzoening forceren tussen Nathalie en Frank, maar haar zus heeft haar ogen al op Thibault gericht. Nellie zoekt een manier zodat haar vriend toch zijn kleinzoontje Alexander kan zien.
 • Celine verplicht haar vader te kiezen tussen zijn familie en Nellie. Nikki gaat met veel enthousiasme als poetsvrouw aan de slag in het hotelgedeelte van "De Schorre". Elke is niet in staat om te werken. De afwijzing van Thibault is te hard aangekomen. Angele is opgelucht en blij omdat Els bereid is om het secretariaatswerk voor haar rekening te nemen.
 • In tegenstelling tot Celine heeft Luc geen probleem met de trouwplannen van hun vader. Frank hoopt nog steeds dat zijn huwelijk te redden is en hij vraagt amoureus advies aan Georges. Ilse weet dat Elke zwaar in de put zit door de afwijzing van Thibault en ze wil helpen. Celine is in alle staten als Thibault haar verwijt het geld van de kleine Alexander slecht te beheren.
 • Nellie en Jean-Paul hebben de handen vol met de organisatie van hun huwelijk. Getuigen vinden blijkt een groot probleem. Angele ziet het niet zitten om het koppel in de echt te verbinden en ze polst bij eerste schepen Jan of hij de opdracht wil overnemen. Raf gaat aan de slag in het vervallen kasteeltje van Raymond.
 • Nellie nodigt haar oude vrienden en kennissen persoonlijk uit voor haar huwelijk. Julia heeft Sneyers de opdracht gegeven om Raymond Wardenier door te lichten. Kevin heeft een flinke boon voor Nikki en hij vraagt amoureus advies aan Max. Frank laat zich gaan sinds hij Nathalie met Thibault heeft gezien.
 • Vandaag stappen Nellie en Jean-Paul in het huwelijksbootje. Eerste schepen Jan verbindt hen in de echt en hij maakt er zijn werk van. Nellie apprecieert dit enorm. Julia past tot grote verbazing van haar omgeving voor de huwelijksreceptie. Celine zit met de handen in het haar wanneer blijkt dat ze niets kan ondernemen tegen het gerechtelijk onderzoek naar de manier waarop zij Alexander opvoedt.
 • Georges is er niet over te spreken dat Nathalie en Thibault samen de nacht hebben doorgebracht. Max gelooft niet dat Kevin over de capaciteiten beschikt om als volwaardig agent te functioneren. Nikki is overtuigd van het tegendeel en ze doet een goed woordje voor Kevin bij de burgemeester.
 • Frank heeft gisteren zijn kat gestuurd voor het etentje met Nellie en Jean-Paul. Meer zelfs, hij is helemaal niet naar huis gekomen. Ilse vindt dit onrustwekkend. Jelle vindt dat zijn vriendin overdrijft, tot blijkt dat zijn pa ontvoerd is. Celine pleit er bij haar vader voor om Thibault een fatsoenlijk voorstel te doen.
 • Nathalie trekt zich de ontvoering van Frank ontzettend aan en ze is niet weg te slaan uit het politiekantoor. Jan vindt het niet kunnen dat Elke in het ziekenhuis kampeert en hij geeft haar een niet mis te verstane waarschuwing. Nikki motiveert Kevin om door te zetten en hard te studeren voor het politie-examen. Julia neemt Cyriel in vertrouwen over haar band met Raymond Wardenier.
 • Nathalie heeft achterhaald waar Frank vastgehouden wordt. Wanneer ze haar echtgenoot wil bevrijden, maakt ze een zware val en verliest het bewustzijn. Max verdenkt er Kevin van zijn handboeien te hebben verstopt. Jean-Paul laat zijn bureau thuis installeren om meer tijd met Nellie te kunnen doorbrengen.
 • Inspecteur Olivier legt Frank op de rooster over zijn ontvoering en ondertussen voelt Angele haar nichtje aan de tand. De burgemeester vindt dat Nathalie niet achter de ontvoerders had mogen gaan, maar is opgetogen dat er eindelijk een verzoening tussen het koppel in de lucht hangt. Elke haalt samen met Jelle haar spullen in de woning van Jan en Ivan op.
 • Jean-Paul denkt er niet aan om zijn pokeravondje te schrappen voor een etentje met Georges en Angele. Phaedra is razend omdat haar collectie niet onder haar naam in de winkelrekken zal hangen. Op de hulp van Thibault kan ze dit keer niet rekenen. Nathalie moet bekomen van het nieuws dat ze zwanger is.
 • Max heeft vernomen dat Elke nog altijd depressief is en hij gaat met haar praten. Hij geeft haar echter geen hoop op een verzoening, want van zijn kant is het vertrouwen volledig weg. Julia en Raymond hebben besloten om vandaag hun grote geheim op te biechten aan Raf en Joke.
 • Julia kan het plotse overlijden van Raymond niet verwerken. Haar omgeving vermoedt dat ze echt verliefd is geworden op de kasteelheer en daarom zo'n groot verdriet heeft. Kevin studeert keihard voor het politie-examen. Phaedra is nog altijd razend omdat ze contractueel gebonden is aan de Nederlander Joop. Ze voelt zich door Thibault misleid.
 • Merel is ontroerd omdat er iemand bloemen op het graf van Medi heeft gelegd en ze probeert uit te vissen wie dat gedaan heeft. Jan gaat op vraag van Thibault met Phaedra praten en hij probeert de ontwerpster aan het verstand te brengen dat ze haar carrière vergooit als ze zich niet aan het contract met Joop houdt.
 • Nathalie hoopt om samen met Thibault de baby op te voeden, maar hij voelt er niets voor om papa te worden én al helemaal niet om met een zieke vrouw samen te leven. Zijn eerlijkheid komt zeer hard aan. Jan heeft Phaedra kunnen overtuigen om zich aan het contract met de Nederlander Joop te houden, maar dat betekent niet dat ze zich uitslooft.
 • Tijdens het etentje met Nellie en Jean-Paul is het idee geopperd om een kindercrèche te beginnen, die door de gemeente gefinancierd wordt. Angele kaart het plan aan bij eerste schepen Jan en hij stelt meteen voor om Ilse als kinderverzorgster te engageren. Sneyers blijft hopen dat Max en Elke zich zullen verzoenen.
 • Joke en Raf weten sinds kort dat ze broer en zus zijn, maar toch zijn ze niet van plan om een streep te trekken onder hun relatie. Elke is in de wolken omdat Merel en Sneyers haar uitgenodigd hebben voor een etentje. Stiekem hoopt ze dat het koppel haar zal vragen om terug bij hen in te trekken. Jan behandelt een Pakistaans meisje dat bloed hoest.
 • Jelle voelt zich schuldig omdat hij zijn zus gedwongen heeft om Laila, de Pakistaanse illegale, onderdak te geven zolang haar dochtertje in het ziekenhuis ligt. Julia zet Joke en Raf onder druk om een punt te zetten achter hun relatie. Frank bekijkt Jelle met andere ogen sinds hij DNA-bewijzen heeft dat de verpleger niet zijn zoon is.
 • Celine gaat met haar zoontje op consultatie bij Nellie. De klachten zijn vaag en een bloedonderzoek moet helpen om een diagnose te stellen. Ondertussen slaat Jean-Paul toe met een persconferentie en kraakt hij het plan van de burgemeester om een gemeentecrèche te beginnen.
 • Celine krijgt zeer slecht nieuws over de gezondheid van haar zoontje. Ilse is in alle staten wanneer ze het krantenartikel onder ogen krijgt waarin Jean-Paul Derdeyn haar als labiel bestempelt. Phaedra wil Laila en haar dochtertje uit de klauwen van Joop redden en ze besluit de Nederlander naar het naaiatelier te vergezellen.
 • Nikki geeft Kevin de bons. De politie valt het naaiatelier binnen, maar het is leeg. Ook Laila en Amara zijn spoorloos. Derdeyn en Nellie verzoenen zich en plannen een weekendje. Jelle overweegt Wittekerke te verlaten.
 • De beste Vlaamse en internationale programma’s van VTM, VTM 2, VTM 3, VTM 4, VTM GOLD en VTM Kids
 • Een aparte kidswereld waar ze uren zoet zijn
 • Kijk live, uitgesteld of bingewatch
 • Nu ook op je TV dankzij Samsung en LG Smart TV, Apple TV, Android TV, Airplay & Chromecast
 • En dat helemaal gratis