Neighbours

Neighbours

Het reilen en zeilen in de levens van de inwoners van Ramsay Street in het Australische Erinsborough.

Afleveringen

154 afleveringen

Prue betrapt Terese op het drinken van alcohol. Terese doet het voorval af als een eenmalige misstap, maar Prue gelooft haar niet en is vastbesloten dit in haar voordeel te gebruiken. Amy staat voor een dilemma: partij kiezen voor haar vader of voor haar vriend? Ze lucht haar hart bij Elly. Prue wacht het antwoord van Harlow niet af en boekt alvast vliegtickets naar Londen.
Prue en Harlow bereiden hun vertrek voor, maar Prue heeft haar nog steeds niet de waarheid vertelt. Alle buren komen samen om afscheid te nemen. Terwijl Prue en Harlow zich richting luchthaven begeven, doen Gary en Amy een schokkende ontdekking. Zullen ze op tijd op de luchthaven geraken om Harlow te redden? Aaron en David krijgen ruzie wanneer Aaron open kaart speelt.
Terese is als eerste ter plaatse na het ongeluk van David en is helemaal in shock. Paul vraagt zich af wat ze daar zo laat nog deed. Heeft zij David omvergereden? In het ziekenhuis zetten de artsen ondertussen alles op alles om het leven van David te redden. Karl licht vrienden en familie in over het ongeluk. Aaron voelt zich schuldig omdat ze door hem ruzie hadden.
Paul zit in een tweestrijd. Hij wil er zijn voor David, maar ook Terese heeft zijn hulp meer dan ooit nodig. Om Paul te ontlasten richt Terese zich tot Susan, die haar aanraadt om zich als afleiding op haar werk te storten. Dipi maakt zich zorgen over de afstand tussen haar en Shane en praat hierover met Gary. David ontwaakt, maar kan zich niets meer herinneren over het ongeval.
Paul eist dat Kyle zijn actie stopzet, anders zal hij er persoonlijk voor zorgen dat Kyle het zich voor de rest van zijn leven zal beklagen. Amy heeft een openhartig gesprek met haar vader. David heeft dringend een leverdonor nodig, maar niemand van de familie blijkt een match te zijn. Ned start met therapiesessies om zijn woede onder controle te krijgen.
Paul is genoodzaakt om een deel van zijn aandelen in Lassiters te verkopen aan Pierce. Door alle commotie mist Pierce een generale repetitie voor zijn huwelijk met Chloe. Hendrix is op het juiste moment op de juiste plaats en treedt op als vervanger voor Pierce. Ned schrikt wanneer hij Bea aantreft in de ring.
Ned wil het vechten achter zich laten, maar een voormalig tegenstander dreigt ermee zijn familie iets aan te doen als hij niet meer komt opdagen in de ring. Yashvi probeert hem duidelijk te maken dat hij zijn lot in eigen handen moet nemen. Chloe is geschokt door de kus van Hendrix, die vervolgens de confrontatie met zijn vader probeert te vermijden en bij de Kennedys intrekt.
De bloeiende vriendschap tussen Dipi en Gary is een doorn in het oog van Shane, die vastberaden is om hier een stokje voor te steken. Hoever zal hij hiervoor gaan? Sheila probeert Kyle zoveel mogelijk te steunen terwijl hij het goed probeert te maken met David en Aaron. Maar zal hij zichzelf ooit kunnen vergeven? Susan confronteert Finn met zijn gevoelens voor Elly.
Finn betrapt Dean terwijl hij Elly aan het stalken is en gaat de confrontatie met hem aan. Dean vertelt dat hij zich schuldig voelt voor het ontslag van Elly en dat hij zich wou excuseren bij haar. Maar is dat wel gemeend? Elly heeft andere kopzorgen wanneer Claudia Watkins opnieuw opduikt in Erinsborough. Wat is zij van plan? Pierce en Chloe vieren hun vrijgezellenavond.
Het is de huwelijksdag van Pierce en Chloe, maar die verloopt allesbehalve zoals gepland. Hendrix is weggelopen en Chloe wordt overvallen door twijfel. En terwijl de gasten arriveren blijkt ook Pierce spoorloos verdwenen te zijn. Zal het huwelijk alsnog plaatsvinden?
Chloe en Pierce genieten na van een mooie trouwdag, maar het feit dat Hendrix niet langer bij hen wil inwonen zet wel een domper op de feestvreugde. En Chloe krijgt nog meer te verwerken, wanneer Pierce haar opbiecht waarom hij Hendrix niet heeft zien opgroeien. Claudia zet haar beste beentje voor om iedereen te overtuigen van haar goede bedoelingen, maar Susan is op haar hoede.
Leo keert terug naar Erinsborough om na te gaan of hij een donor kan zijn voor zijn broer. Amy maakt van de gelegenheid gebruik om te polsen hoe Jimmy het stelt in New York en krijgt het gevoel dat Leo iets voor haar verzwijgt. Claudia biecht haar ware intenties op aan Finn en probeert haar zoon te overtuigen om haar te helpen. Kyle doet een geste tegenover Aaron en David.
David krijgt slecht nieuws. Leo blijkt geen match te zijn en kan dus geen donor zijn voor zijn broer. Terwijl de familie de resterende opties bekijkt, stelt Harlow zich de vraag of er geen manier is om haar minderjarigheid te omzeilen. Kyle is in de wolken door het feit dat Amy misschien wel zwanger is. Amy zelf is echter minder enthousiast en lucht haar hart bij Leo.
Yashvi kan niet anders dan alles op te biechten aan haar ouders, waarop zij klacht indienen bij de politie. Maar zonder bewijzen kan de politie bitterweinig doen. Shane besluit in te grijpen. Paul en Leo biechten aan elkaar op hoe moeilijk ze het hebben met de situatie van David. Groeien vader en zoon zo opnieuw naar elkaar toe?
Iedereen maakt zich zorgen om David, wiens leven aan een zijden draadje hangt door de infectie. Aaron vreest het ergste en zoekt steun bij Dipi. Ook Paul heeft het moeilijk. Hoever zal hij gaan om zijn zoon te helpen? Harlow en Roxy hebben ondertussen hun eigen plan om David te helpen en gaan op zoek naar psychopaat Robert Robinson, de halfbroer van David en tevens de vader van Harlow.
Paul benadert Claudia in de hoop dat zij een achterpoortje kent om aan een nier voor David te geraken. Ze belooft hem om haar oor te luisteren te leggen en deelt ondertussen haar bezorgheden wat betreft Finn. Paul geeft op zijn beurt tips aan Claudia over hoe ze de situatie naar haar hand kan zetten. Pierce nodigt Hendrix uit voor een vader-zoonmoment. Alles gaat goed, tot Chloe hen vervoegt.
Claudia heeft het vertrouwen van Finn geschonden. Hij is woedend en eist dat ze Erinsborough meteen verlaat. Claudia probeert hem op andere gedachten te brengen door een onthulling te doen over zijn proces, maar daar heeft Finn geen oren naar. Voor ze vertrekt kan Claudia het echter niet laten om zich alsnog te bemoeien met het leven van Finn.
Bea voelt zich onzeker en polst bij Finn en Elly naar de aard van hun relatie. Zij proberen haar gerust te stellen en Finn belooft meer tijd met Bea te zullen doorbrengen. Amy zoekt naar manieren om haar en Kyle weer dichter naar elkaar te brengen. Kyle heeft ondertussen zo zijn eigen plannen. Yashvi neemt ontslag in het hotel om zich te kunnen concentreren op het toelatingsexamen voor de politie.
Amy is kwaad op Kyle en Leo omdat ze haar niet hebben ingelicht over de problemen met Jimmy. Roxy wordt verteerd door schuldgevoelens en lucht haar hart bij Shane. Harlow wacht ondertussen vol spanning op nieuws van Robert. Als al zijn tests positief uitdraaien is hij bereid om een nier af te staan aan David, maar daar zal wel iets tegenover moeten staan.
Paul heeft spijt van zijn deal met Robert. Hij is blij dat David hiermee gered kan worden, maar vreest dat Robert opnieuw toelaten in hun leven een grote vergissing was. David, Leo en Amy maken ondertussen kennis met hun halfbroer. Gary ontdekt waarom Jimmy het moeilijk heeft en licht Amy in. Kyle probeert er voor haar te zijn, maar zij blijft hem van zich afduwen.
De dokters bereiden David voor op de transplantatie. Voor zijn vrienden en familie wordt het ondertussen bang afwachten. Maar eerst wil Harlow kennismaken met haar vader, ondanks de tegenkanting van Paul. Amy is vastberaden om het geheim van Jimmy tot op de bodem uit te spitten, maar is wel bang voor wat ze zal ontdekken.
Terwijl de politie een klopjacht houdt op Robert, twijfelen Toadie en Chloe of ze het kerstconcert wel kunnen laten doorgaan. David vecht ondertussen voor zijn leven en Harlow voelt zich verantwoordelijk voor de daden van haar vader. Roxy moet een belangrijke belissing nemen en gaat te rade bij Shane, die haar erop wijst dat de tijd dringt. Elly moet bevallen.
Robert is nog steeds spoorloos en het leven van David hangt aan een zijden draadje. Harlow besluit zelf op zoek te gaan naar haar vader. Zal ze hem op tijd vinden? Haar traumatische bevalling heeft Elly en Finn dichter bij elkaar gebracht. Maar hoe zal Bea hierop reageren?
Er hangt spanning in de lucht tussen Finn en Elly, waarop Finn zich luidop begint af te vragen of ze misschien toch iets voor hem zou kunnen voelen. Elly zelf ziet als kersverse mama echter geen ruimte in haar leven voor een nieuwe relatie. Tussen Chloe, Pierce en Hendrix blijft er een gespannen sfeer hangen. Amy biecht aan Kyle op dat ze erover nadenkt om voor Jimmy naar New York te verhuizen.
In The Waterhole wordt een uitbundig nieuwjaarsfeestje gehouden. Chloe wordt door een van de buren gewezen op een gemaakte belofte. Yashvi is jaloers wanneer Ned iets te veel interesse toont in een onbekende jongedame. Kyle wordt verscheurd door verdriet nadat Amy hun relatie verbrak, maar hij besluit voorlopig te zwijgen tegen Gary en Sheila. Toadie heeft het moeilijk en zoekt steun bij Kyle.
Op de eerste dag van het nieuwe jaar laait de liefde hoog op tussen Ned en Yashvi. Maar wat zal Shane hiervan vinden? Toadie denkt na over een manier om Sonya nog meer te eren. Amy probeert haar breuk met Kyle te verwerken en denkt na over haar verhuis naar New York. Sheila probeert Kyle ondertussen te overtuigen dat hij moet vechten voor Amy.
Dankzij de nierdonatie van Robert gaat het eindelijk de goede kant op met David. Door zijn daad is Harlow ervan overtuigd dat er ook iets 'goeds' in haar vader zit, maar daar denkt Paul het zijne over. Zal dit een wig drijven tussen hem en zijn kleindochter? Roxy probeert haar schuldgevoel te compenseren door voor David te zorgen.
Kyle zoekt toenadering tot Roxy, maar zij houdt de boot af. Het moederschap valt Elly zwaar nu baby Aster een huilbaby blijkt te zijn. Gelukkig kan ze rekenen op de steun van Finn, die een natuurtalent blijkt te zijn als het op troosten van baby's aankomt.
Harlow en David plannen een bezoek aan Robert in de gevangenis. Harlow wil dat Paul met hen meegaat om zijn zoon te bedanken voor de nierdonatie, maar hij weigert. Terese wijst hem er echter op dat hij nooit gemoedsrust zal vinden als hij niet kan aanvaarden dat zijn kleindochter haar vader door andere ogen ziet dan hij. Zal Paul de confronatie met zijn zoon aangaan?
Bea en Karl zijn van slag na de beslissing van Elly om te verhuizen. Hendrix doet een verrassende ontdekking bij Karl en Susan. Chloe geniet van haar status, tot Lucy Robinson op de proppen komt met enkele moeilijke targets die behaald moeten worden. Kan Chloe de verwachtingen van Lucy inlossen?
Chloe is van slag nadat Pierce haar verteld heeft dat Lucy haar wil ontslaan. Hij probeert Lucy ervan te overtuigen om Chloe nog een kans te geven om zich te bewijzen, maar zij schakelt alsnog een consultant in om het werk van Chloe te beoordelen. Chloe is vastberaden indruk te maken en vraagt raad aan Terese. Elly pakt haar spullen en verhuist. Zullen zij en Finn afstand van elkaar kunnen houden?
Shane en Roxy brengen heel wat tijd samen door en dat baart Dipi zorgen. Ze is bang dat Roxy hem op het verkeerde pad zal brengen. Chloe en Terese zetten alles op alles opdat Chloe haar baan kan behouden, maar Lucy blijkt niet de enige te zijn die twijfelt aan haar capaciteiten. Ze vangt een gesprek op waarin Pierce toegeeft dat hij Chloe enkel steunt omdat ze zijn vrouw is.
Chloe confronteert Pierce met wat ze gehoord heeft en zijn gebrek aan vertrouwen in haar. Om het goed te maken polst Pierce bij Paul over de mogelijkheid om Chloe een managementcursus te laten volgen. Paul is daar echter niet voor te vinden waardoor het tot een nieuwe aanvaring komt tussen hem en Pierce. Kyle twijfelt of hij wel capabel genoeg is om de Buddy Club te leiden.
Kyle is er het hart van in nu Nell spoorloos is nadat hij haar even uit het oog verloor. Iedereen helpt mee zoeken en is opgelucht wanneer ze wordt gevonden nabij de muurschildering van Sonya. Dipi blijft zich zorgen maken over de groeiende band tussen Shane en Roxy. Sheila geeft haar de raad om hun relatie nieuw leven in te blazen.
Kyle geeft aan de Buddy Club niet meer te willen leiden, maar Terese raadt hem aan om het eerst een kans te geven vooraleer hij er de brui aan geeft. Krijgt ze alsnog spijt van haar beslissing? Dipi uit haar bezorgdheden aan Shane over zijn vriendschap met Roxy, maar hij houdt vol dat ze niet meer zijn dan collega's.
Shane is woedend op Dipi en wanneer Sheila hem en Roxy vervolgens aparte werkroosters geeft, houdt hij Dipi hiervoor verantwoordelijk. Maar Sheila maakt hem duidelijk dat zij de beslissing genomen heeft, en niet op vraag van Dipi. Shane beseft dat hij te ver is gegaan. Zal hij het goed kunnen maken met Dipi? Elly voelt zich nog steeds niet helemaal thuis in nummer 32.
Chloe probeert te bewijzen dat ze geschikt is om Lassiters te leiden, maar door de lange werkdagen heeft ze nog amper tijd voor Pierce. Hendrix is onder de indruk van hoe Chloe de zaken aanpakt en wanneer ze een deel van een financieel rapport kwijtraakt, biedt hij haar zijn hulp aan. Susan wijst Elly en Finn afzonderlijk terecht na hun ontmoeting.
Bea is verward door de vraag van Finn. Wat zal ze antwoorden? Elly worstelt met het moederschap en het vele slaaptekort. David en Aaron stellen voor om een dag op Aster te passen en dat doet haar duidelijk goed. Hendrix voelt zich schuldig nadat hij het fototoestel van Chloe gestolen heeft en biecht zijn daad op aan Karl, die hem verplicht om het toestel zo snel mogelijk terug te brengen.
Pierce en Hendrix bereiden zich voor op de komst van Lisa. Pierce is bang dat zijn ex zijn relatie met zijn zoon weer helemaal om zeep zal helpen. Hendrix excuseert zich bij Chloe, die zijn excuses aanvaardt maar hem wel dwingt om na te denken over zijn daden. Paul ontvangt een mysterieus pakket.
Harlow is teleurgesteld in Prue, die haar e-mails nog steeds niet beantwoord heeft. Gary probeert haar op te beuren. Hendrix weigert te praten met Pierce en Lisa, en reageert zijn woede af op de Kennedys. Karl en Susan proberen hem te kalmeren en ook Harlow wijst hem terecht.
Chloe en Pierce zijn van slag na het voorstel van Lisa en proberen het nieuws te laten bezinken. Chloe is bovendien in de war omdat Pierce het voorstel niet meteen afketste. Ook Hendrix is kwaad wanneer hij de achterliggende motieven van Lisa verneemt. De vriendschap van Roxy en Shane neemt een nieuwe start. Maar zal het daarbij blijven?
Na de kus van Roxy maakt Shane zich uit de voeten. De volgende dag zoekt hij Roxy op en vertelt haar dat hij alles zal opbiechten aan Dipi. Roxy vindt dit echter geen goed idee en hierdoor begint ook Shane te twijfelen. Moet hij zijn vrouw de waarheid opbiechten of niet? Aaron en David bieden Elly opnieuw aan om op Aster te passen.
Na haar uitbarsting vlucht Elly met Aster naar Bea en Finn, die haar aanraden om duidelijke afspraken te maken met haar huisgenoten. David en Aaron voelen zich schuldig. Yashvi keert terug uit Sydney en is vastberaden om met glans te slagen voor het politie-examen. Wat later worden zij en Ned in het oog gehouden door een mysterieuze man.
Ned is van slag na de confrontatie met Zenin en richt zich tot Paul voor advies. Hij raadt hem aan om goed na te denken over zijn volgende stap. Wat zal Ned doen? Harlow nodigt de buren uit voor een feestje. Roxy is nog steeds kwaad op zichzelf omdat ze haar vriendschap met Shane op de helling heeft gezet. Ze biedt haar ontslag aan in 'The Waterhole'.
De uitbarsting van Roxy zaait verwarring en wanneer Shane te weten komt dat ze haar misstap wou bekennen, breekt het angszweet hem uit. En dat ontgaat ook Toadie niet. Dipi verontschuldigt zich bij Kyle. Pierce heeft nog steeds de knoop niet doorgehakt wat betreft het voorstel van Lisa. Chloe eist duidelijkheid, maar krijgt daar al gauw spijt van.
Op hun wellnessdag merkt Dipi op dat Roxy er nog steeds heel gespannen bij loopt. En ook het nerveuze gedrag van Shane blijft niet onopgemerkt. Toadie maakt zich zorgen om zijn broer. Na hun dagje uit nodigt Dipi Roxy uit voor een etentje en zij durft niet te weigeren. Chloe denkt na over de toekomst en praat met Pierce over haar gevoelens en zijn idee om akkoord te gaan met het voorstel van Lisa.
Shane smeekt Dipi om vergiffenis, maar ondanks het feit dat Roxy alle schuld op zich neemt, kan Dipi hem niet zomaar vergeven. Ze neemt afstand en brengt de nacht door bij de Cannings. Na de bedreigingen van Zenin aan het adres van Yashvi kan Ned de situatie niet langer negeren. Hij besluit Kane op te zoeken in de gevangenis. Zal hij de waarheid vertellen?
Terwijl Yashvi zich zorgen maakt om haar ouders en zich probeert te focussen op haar politie-examen, probeert Ned haar niet uit het oog te verliezen, uit angst dat Zenin zou toeslaan. Wanneer hij hem opmerkt in de buurt van Yashvi besluit Ned te bluffen. Zal Zenin hem geloven en hen voortaan met rust laten? Kyle schakelt de hulp van Karl in om zijn EHBO-kennis op te frissen.
Het idee van Lisa om via een alternatieve weg nog een kind te krijgen, blijft door het hoofd van Aaron en David spoken. Onderweg naar het politie-examen krijgt Yashvi af te rekenen met autopech. Is er kwaad opzet in het spel? Bea maakt zich zorgen wanneer ze opmerkt dat Harlow steeds vaker contact zoekt met Finn.
Aaron en David zien hun plannen in het water vallen wanneer Lisa ontdekt dat ze al zwanger is van haar ex. Paul maakt zich zorgen om zijn zoon en polst bij David hoe het nu met hem gaat. Die geeft toe dat hij het moeilijk heeft en voor het eerst sinds lang wenste dat hij niet op mannen viel. Karl vangt een gesprek op tussen Harlow en Mackenzie en trekt zijn conclusies.
Hendrix daagt Harlow uit om te kijken of ze werkelijk een oogje op hem heeft. Harlow is op haar hoede. Chloe is trots dat ze het Mardi Gras-evenement in Lassiters mag organiseren en wil het groots aanpakken. Paul vindt haar ideeën echter maar niets. Zal ze hem over de streep kunnen trekken?
Terese maakt zich zorgen om Roxy, die zich steeds meer afzondert. Ze neemt haar mee voor een wandeling in de hoop dat haar nichtje met haar zal praten. Dipi en Gary hebben een gesprek over hun vriendschap. Bea en Finn zien Kyle zorgzaam omgaan met de pop en trekken hun conclusies. Toadie wil er het fijne van weten.
Harlow wil psychologie studeren en hoopt dat Finn haar wil helpen met enkele vakken. Hij is enthousiast, maar toch ook enigszins nerveus om opnieuw les te geven. Hij raakt ook van slag wanneer Harlow vragen begint te stellen over de psychopatische trekken die hij en Robert vertonen. Toadie, David en Kyle zijn nog in shock na het geweerschot. Niemand raakte gewond, maar waar kwam het schot vandaan?
Paul en Terese zijn verrast wanneer Jane Harris opduikt in Erinsborough. Ze blijft echter vaag over de reden van haar terugkeer en dat baart Terese zorgen. Finn praat met Bea en Susan over zijn relatie met zijn aan alcohol verslaafde vader. Ned en Kyle vermoeden dat Zenin of een van zijn handlangers verantwoordelijk is voor de inbraak bij Toadie. Ned bedenkt een plan.
Yashvi is kwaad op Ned omdat hij haar in het ongewisse liet over het dreigende gevaar en voor het illegaal aanschaffen van een wapen. Zal de politie hen kunnen beschermen? Chloe wil een trouwbeurs organiseren in Lassiters en hoopt haar expo een extra WOW-factor te kunnen geven door haar koninklijke contacten aan te spreken.
Paul gaat langs bij Jane om te kijken of alles wel oké is met haar nadat Terese hem inlichtte over haar uitbarsting. Jane blijft echter volhouden dat er niets aan de hand is, waarop Paul besluit om de hulp van Dipi in te schakelen. Kan zij de waarheid achterhalen? Karl is getuige van een gezellig moment tussen Dipi en Gary. Zal hij Shane inlichten over wat hij gezien heeft?
Elly ontdekt dat Bea contact heeft gezocht met Trent, de vader van Finn, hoewel hij zelf had aangegeven dat niet te willen. Wanneer ze samen kennismaken met de man doen ze een ontdekking die Finn behoorlijk van streek zou kunnen maken. Gary is verrast door de kus van Dipi. Zij wil Shane zo snel mogelijk de waarheid vertellen, maar Karl is haar al voor.
Bea en Elly lichten Finn in over hun ontdekking. Ondanks haar voornemen om afstand van Finn te houden, probeert Elly hem zo goed mogelijk bij te staan. Zal Finn Bea kunnen vergeven nu ze zijn vader opnieuw in zijn leven gebracht heeft? Dipi en Shane beseffen dat ze elkaar eigenlijk niet wilden kwetsen en proberen hun problemen aan te pakken.
Ned wacht vol spanning af terwijl de politie haar onderzoek verderzet. Hij maakt zich zorgen wanneer hij Yashvi een verdacht telefoongesprek hoort maken. Jane wordt betrapt door Susan. Zal Susan haar excuus geloven? Dipi zet ondertussen haar zoektocht naar catfish Richard verder. Maar brengt ze zo zichzelf en Jane niet in gevaar?
De relatie van Yashvi en Ned staat onder druk. Kan hun relatie wel blijven duren als Yashvi haar carrière bij de politie een kans wil geven? Mark vindt alvast van niet. Chloe heeft eindelijk het gevoel dat ze haar zaken op orde heeft, maar daar brengt een onverwachte gast verandering in.
Chloe is vastberaden om haar leiderscapaciteiten te tonen aan Lucy, maar ze krijgt slecht nieuws in verband met de expo. Terese dringt er bij Mark op aan om met de kinderen van de Buddy Club te praten over het wapenincident. Ten huize Willis is de verslagenheid groot na de dood van kat Clementine. Hendrix is er kapot van.
Elly kijkt uit naar de naamgevingsceremonie van Aster, maar is teleurgesteld wanneer Chloe door haar werk niet aanwezig kan zijn en ook Aaron laat weten er niet bij te kunnen zijn door de komst van Mark. Finn twijfelt ondertussen steeds meer of hij het peterschap wel op zich kan nemen. Terese praat met Paul en Toadie over Lucy. Betekent dit het einde van de managementfunctie van Chloe?
Finn raakt van slag door een herinnering uit het verleden. Hij en Elly besluiten vervolgens om uit elkaars buurt te blijven. Zal hij zich aan die afspraak kunnen houden? Toadie, Aaron, Kyle en Karl gaan in op een verrassende uitnodiging. Jane begint te vermoeden dat Ritchie zich voordoet als 'Richard'. Is hij haar catfish?
Nu ze er zeker van is dat Ritchie niet haar catfish is, richt Jane haar pijlen op Elly. Is zij uit op wraak nadat Jane haar ontsloeg? Finn is blij met de uitdaging die Toadie hem aanbiedt, maar Susan maakt zich zorgen om hem en vraagt Toadie om een oogje in het zeil te houden. Chloe moedigt Mark aan om opnieuw te gaan daten.
Terese heeft haar bedenkingen bij het onverwachte bezoek van Paige. Ze ontdekt al gauw dat het niet goed gaat tussen haar en Jack. Pierce merkt op dat Chloe het moeilijk heeft met alle veranderingen en wil haar opmonteren. Jane schaamt zich dood nu steeds meer mensen op de hoogte zijn van het catfishincident. Ze weigert de hulp van Paul en Dipi.
Paige wacht vol spanning op de terugkeer van Jack. Wat heeft hij haar te vertellen? Ze biecht aan Terese op dat ze vermoedt dat Jack een affaire heeft. Paige is in de war wanneer ze Jack vervolgens samenziet met Mark. Yashvi ontdekt de plannen van Toadie en Shane om een eigen bier te brouwen. Shane voelt zich verplicht om Ned erbij te vragen. Terese polst bij Kyle naar nieuws over Gary en Prue.
Gary voelt zich vreselijk nadat Harlow slecht reageerde op zijn nieuws over Prue. Hij probeert het goed te maken. Lucy richt haar focus op het organiseren van de Lassiters Wedding Expo. Ze raakt echter afgeleid door Mark. Waarom is hij in Erinsborough? Finn probeert situaties te vermijden die flashbacks kunnen genereren, maar Harlow maakt het hem niet gemakkelijk.
Terwijl iedereen in Erinsborough samenkomt om Mardi Gras te vieren, leven Aaron en David zich uit in Sydney. Harlow en Hendrix proberen elkaar te vermijden, maar wanneer Harlow slecht nieuws krijgt over Prue, zoekt ze alsnog troost bij Hendrix. Finn krijgt nog meer flashbacks.
Finn probeert zijn woede te temperen, maar heeft het moeilijk. Chloe probeert Elly op te beuren en stelt haar voor om samen haar 35ste verjaardag te gaan vieren op het eiland van Pierce. Lucy denkt na over haar gevoelens voor Mark. Moet ze hem opbiechten dat ze verliefd op hem is?
Finn raakt geïrriteerd wanneer Bea niet doet wat hij vraagt. Chloe en Aaron moedigen Mark aan om tijd door te brengen met Paige. Mark vindt dit echter een slecht idee. Een opmerking van Yashvi doet Paul nadenken over een mogelijke piste wat betreft de catfish van Jane. Slaagt hij erin om Richard op het spoor te komen en het geld van Jane te recupereren?
Paul doet een verrassende ontdekking: de catfish van Jane blijkt Mannix te zijn! Hij geeft toe dat hij Jane heeft opgelicht, maar dat enkel en alleen heeft gedaan om Paul een hak te zetten. Paul staat vervolgens voor een dilemma. Toadie twijfelt of hij de trouwjurk van Sonya wel in de expo wil. Paige doet een schokkende onthulling aan David.
Toadie aanvaardt de excuses van Roxy en biedt haar zelf ook zijn excuses aan. De familie wil de dood van Sonya herdenken, maar dat ziet Toadie niet zitten. Hij wil liever thuisblijven. Susan en Karl betwijfelen echter of dat wel een goed idee is. De komst van Prue baart Harlow zorgen. Gary besluit een barbecue te organiseren. Vertelt Prue de waarheid over haar terugkeer?
Kyle, Sheila en Harlow zijn in shock wanneer blijkt dat Gary en Prue zich verloofd hebben. Finn raakt van slag door een telefoontje van zijn vader. Hij onthult aan zijn videodagboek dat hij zich zijn tijd in Colombia herinnert. Bea merkt dat er iets aan de hand is met Finn en probeert hem op te vrolijken. Lucy heeft twijfels over Mark.
Finn is vastberaden om de locatie van de kluis te weten te komen en overhaalt David om hem te vergezellen naar de gevangenis, waar ze een bezoek brengen aan Harry Sinclair. Finn is ervan overtuigd dat hij weet waar de kluis zich bevindt. Hendrix wil weten waar hij staat na zijn kus met Harlow. Lucy en Mark genieten van elkaar, maar heeft hun relatie wel kans op slagen?
Mark en Lucy genieten van hun tijd samen, maar denken ook na over de toekomst. Zien ze een langeafstandsrelatie wel zitten? Finn wordt geconfronteerd met zijn verleden wanneer hij de kluis opent. Karl en Susan maken zich zorgen, maar Finn stelt hen gerust. Maar is hij wel eerlijk?
Het plan van Finn om af te spreken met Trent baart Elly zorgen, maar desondanks belooft ze hem om Bella niet in te lichten. Lucy aanvaardt het huwelijksaanzoek van Mark nu blijkt dat hij bereid is om naar New York te verhuizen. De brief van Richard laat Jane niet los. Kan Paul de waarheid nog langer verzwijgen?
Harlow en Prue brengen samen tijd door, maar dan doet Harlow een schokkende ontdekking op de computer van Prue. Gary en Kyle krijgen ruzie wanneer Kyle zijn vader duidelijk maakt dat hij niet aanwezig zal zijn op diens huwelijk. Terese maakt zich zorgen nu blijkt dat Paul de afscheidsbrief van Richard schreef. Heeft hij toch nog gevoelens voor Jane?
Finn kan zijn gevoelens voor Elly niet langer verbergen en biecht haar alles op. Hoe zal zij reageren? Harlow staat voor een dilemma. Moet ze Gary inlichten over wat ze ontdekt heeft over Prue? Ze legt haar oor te luisteren bij Finn, maar die heeft duidelijk andere zaken aan zijn hoofd. Toadie geeft Gary advies na diens ruzie met Kyle.
De trouwexpo gaat van start en hoewel Finn verbannen werd van het hele gebeuren, kan hij het niet laten om Elly een bezoekje te brengen. Lucy betrapt hem en is in alle staten. Mark krijgt last van zenuwen voor zijn huwelijk met Lucy. Zal hij er deze keer in slagen om aan het altaar te verschijnen? Paige vraagt Mark ten huwelijk.
Elly, Bea, Finn en de anderen arriveren op het eiland van Pierce voor hun luxeuze kampeertrip. Finn laat er geen gras over groeien en zet meteen zijn plan in werking om zich van Bea te ontdoen zodat hij een relatie met Elly kan beginnen. Hij duwt haar in een oude mijnschacht en laat haar achter om te sterven.
Jane is van slag wanneer Terese haar opbiecht dat zij de oorzaak is van de spanningen tussen haar en Paul. Ze probeert haar ervan te overtuigen dat zij en Paul niets meer dan vrienden zijn, maar desondanks blijft Terese twijfelen aan haar huwelijk. Nu ook Harlow niet aanwezig zal zijn bij het huwelijk vraagt Gary zich af of het niet beter is dat ze het hele gebeuren uitstellen.
Finn vertelt de anderen dat Bea teruggekeerd is en probeert Elly te overtuigen haar niet achterna te gaan. Kyle en Roxy flirten er op los. Harlow wil niet langer zwijgen en besluit Harry in te lichten over het verraad van haar moeder. Finn ontdekt dat Harry hem gefilmd heeft. Toadie doet een schokkende ontdekking.
Mark en Paige treden in het huwelijksbootje. Paige is door het dolle heen wanneer Jack en Gabe samen arriveren. Paul vermoedt dat Jane nog steeds gevoelens heeft voor Des Clarke en nodigt hem stiekem uit voor het huwelijk zodat hij en Jane elkaar 'toevallig' tegen het lijf kunnen lopen. Karl en Susan beginnen zich zorgen te maken over Bea, die hun oproepen maar niet beantwoordt.
Harlow doet een schokkende ontdekking in het bos. Raakt ze nog heelhuids terug? Gary arriveert op het eiland om het goed te maken met Kyle. Elly maakt zich zorgen om Bea en besluit haar de volgende dag te gaan zoeken in Sydney. Finn manipuleert Harry. Een radeloze Prue probeert Gary en Harlow te bereiken.
De trouwlocatie van Sky en Lana is volledig verwoest, maar Terese zet alles op alles om een nieuwe te vinden. Ondertussen arriveert Dylan, de ex van Sky, in Summer Bay en is geschokt door het nieuws over Sky en Lana. Jane twijfelt of ze Des nog een kans moet geven.
Het eiland wordt getroffen door een storm. Finn keert terug naar de mijnschacht om te kijken of Bea al overleden is en staat voor een dilemma wanneer hij er ook Harlow aantreft. Er wordt een zoekactie op touw gezet wanneer Hendrix ontdekt dat Harlow niet tot bij Pierce is geraakt.
Mark en Paige genieten nog na van hun huwelijk wanneer Jack hen een voorstel doet dat hun leven voorgoed zou kunnen veranderen. Paul is door het dolle heen nu zijn beste vrienden besloten hebben om te trouwen. Hij staat echter voor een dilemma wanneer Des en Jane hem allebei vragen om hun getuige te zijn. Wie kiest hij? Terese maakt zich zorgen over Harlow.
Paul haast zich naar het eiland, op zoek naar Harlow, en treft er de gewonde Toadie aan. Kan hij hem nog redden? Gary komt Bea en Harlow op het spoor. Bekoopt hij dit met zijn leven? Elly doet een schokkende ontdekking terwijl ze zich klaarmaakt om samen met Finn naar Sydney te vertrekken. Geraakt ze tijdig weg van Finn?
Finn vertelt Susan dat Elly en Aster in veiligheid zijn en probeert haar te overtuigen om met hem mee naar de Snowy Mountains te gaan, waar Bea zich volgens hem bevindt. Susan begint echter al gauw te vermoeden dat er iets niet klopt.
Iedereen wordt van het eiland gehaald en Harlow wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar ze in een kunstmatige coma wordt gebracht. Susan kijkt de dood in de ogen nadat haar poging om te ontsnappen is mislukt. Maar dan duikt Elly op. Slaagt zij erin om Susan te redden?
Elly wordt ondervraagd over de dood van Finn. Wanneer Mark praat met Sky Mangel, de rechercheur die het onderzoek leidt, merkt hij dat ze onder grote druk staat van bovenaf om het onderzoek zo snel mogelijk rond te krijgen. Werkt dit in het nadeel van Elly? De dood van Gary zindert na. Sheila en Kyle hebben het heel moeilijk.
Sheila heeft het moeilijk om haar verdriet een plaats te geven. Ze polst bij Mark of er al nieuws is over de autopsie van Gary. Kyle besluit bij Sheila in te trekken om zijn oma beter te kunnen opvangen. Harlow ontwaakt uit haar coma. David besluit haar het nieuws over de dood van Prue en Gary voorlopig nog niet te vertellen.
Na het beluisteren van het voicemailbericht van Prue, zit Harlow met heel wat vragen. Waarom zou Finn haar moeder kwaad willen doen? Paul, Terese en Roxy proberen haar zo goed mogelijk op te vangen. Zal Harlow de waarheid aan kunnen? Elly is bang dat de politie haar verantwoordelijk acht voor de dood van Finn. Susan mag het ziekenhuis verlaten en stort zich op het helpen van de andere slachtoffers
Elly is doodsbang om beschuldigd te worden van moord. Mark gelooft in haar onschuld, maar Sky heeft duidelijk een andere mening en maant Elly aan om mee te werken aan het onderzoek en alles op te biechten. Toadie probeert Sky duidelijk te maken dat Elly onschuldig is. Bea mag het ziekenhuis verlaten. Ze vindt echter geen rust bij de Kennedy's omdat alles haar aan Finn doet denken.
Bea zit in zak en as na de bekentenis van Elly en zoekt steun bij Karl en Susan. Ze voelt zich echter nog meer verraden wanneer Susan bekent dat ze op de hoogte was van de gevoelens die Elly voor Finn had. Ondanks de woede van Sheila ten opzichte van Susan, probeert Paul haar alsog te steunen. Het zelfvertrouwen van David krijgt een nieuwe deuk.
Een rouwende Kyle ziet ertegenop om terug aan de slag te gaan in The 82, waar alles hem aan Gary herinnert. Maar gelukkig kan hij rekenen op heel wat steun. Iedereen doet zijn best om Kyle zo goed mogelijk bij te staan. Mackenzie heeft een vraag voor de Rebecchi's. David vertrouwt zichzelf niet meer als arts. Mark heeft een idee.
Chloe is ervan overtuigd dat ook Elly baat kan hebben bij het bekijken van het videodagboek van Finn. Elly twijfelt en vraagt raad aan Susan en Bea, die voorstelt om er samen naar te kijken. De tijd dringt voor Mackenzie, maar ze heeft haar vraag nog steeds niet kunnen stellen aan de Rebecchi's. Roxy biedt haar een een luisterend oor aan.
Er hangt spanning in de lucht bij de Kennedy's, nu Claudia terug op weg is naar Erinsborough. Ook Elly is wantrouwig, maar ze beseft dat ze Claudia niet kan weghouden van haar kleindochter. Mackenzie en Roxy bedenken een plan zodat Mackenzie niet mee hoeft te verhuizen met Trish.
Claudia probeert meer te weten te komen over het onderzoek omtrent haar zoon en hoort detectives Brennan en Mangel uit over de stand van zaken. Ze besluit ook een advocaat onder de arm te nemen, en dat blijkt geen onbekende van de Kennedy's te zijn. Sheila heeft het gevoel dat ze de enige is die nog om Gary rouwt.
Het gaat niet goed met Sheila. Ze voelt zich compleet onbegrepen. En na haar uitbarsting tegen David is ze vastbesloten om ervoor te zorgen dat Clive hem ontslaat. Harlow mag het ziekenhuis verlaten. Hendrix probeert haar zo goed mogelijk te steunen, maar Harlow zelf wil eht liefst van al gerust gelaten worden.
Harlow is woedend op Paul nadat hij het voicemailbericht van haar moeder heeft gewist. Haar woede neemt enigzins af wanneer Mark haar vertelt dat de politie nog over een kopie beschikt, maar tegengestelde ideeën over de herdenkinsdienst van Prue zorgen opnieuw voor afstand tussen Paul en Harlow. Shane krijgt een mooi voorstel waardoor hij tegen het einde van het jaar afgestudeerd zou kunnen zijn.
Paul overhoort een gesprek tussen Harlow en Hendrix en trekt de verkeerde conclusie, waardoor het opnieuw botst tussen hem en Harlow. Hoewel ze beiden eigenlijk iets anders willen, besluiten Roxy en Kyle om enkel vrienden te blijven. Mackenzie heeft het moeilijk met het alleen wonen en is eenzaam. Roxy stelt voor dat ze een huisgenoot zoekt.
Karl en Bea maken zich zorgen om Susan. Ze proberen haar te overtuigen om steun te zoeken bij een rouwgroep, zodat ze haar gemengde gevoelens omtrent de dood van Finn een plaats kan leren geven. Zich onbewust van de geschiedenis die haar nieuwe huisgenoot heeft met Erinsborough, ontvangt Mackenzie Mannix. Mark is bezorgd om Elly en moedigt Chloe aan om het bij te leggen met haar.
Aarzelend biecht Karl aan Susan op dat hij haar verantwoordelijk acht voor de daden van Finn. Sheila krijgt een nieuwe tegenslag te verwerken wanneer blijkt dat Gary heel wat schulden had. Dipi probeert samen met haar een oplossing te vinden. Iedereen is bezorgd om Elly nu het proces bijna van start gaat. Hoe zal haar toekomst eruitzien?
Elly besluit een deal te sluiten met de openbare aanklager: in ruil voor strafvermindering zal ze schuldig pleiten. Niet iedereen is het eens met haar beslissing. De bekentenis van Karl heeft een wig gedreven tussen hem en Susan. Zal hun huwelijk dit overleven? Mackenzie keert terug naar school, maar kan zich moeilijk focussen door de stress die ze krijgt van het geheimzinnige gedrag van Mannix.
De politie-inval heeft een diepe indruk nagelaten op Harlow en Mackenzie. Mackenzie verontschuldigt zich bij de Rebecchi's voor haar leugens en legt hen uit hoe ze hen wilde sparen na de dood van Gary. Aaron en David zijn verheugd met het babynieuws van Mark, maar het maakt hen tegelijkertijd ook droevig. Wanneer is het eindelijk aan hen? Mark kaart de optie pleegzorg aan.
Aaron vindt de dozen vol gestolen spullen van Mannix en licht Paul hierover in. Die draagt hem vervolgens op om het zaakje af te handelen. Komt Aaron hierdoor te laat op de afspraak die hij en David hebben met pleegzorg? Harlow wil de lucht klaren tussen haar en Paul. Roxy en Kyle brengen samen de dag door, maar hebben duidelijk andere verwachtingen.
Na zijn bekentenis bij de politie, komt Paul er gelukkig vanaf met een officiële waarschuwing. Iedereen is het erover eens dat hij te ver is gegaan, maar zelf ziet hij dat net iets anders. Zal hij het goed kunnen maken met David en Aaron? Pierce denkt na over de toekomst en neemt een belangrijke beslissing. Elly en Toadie bereiden haar verdediging voor.
De hoorzitting van Elly staat voor de deur. Toadie heeft zich zo goed als hij kon voorbereid en samen met Elly hoopt hij op een goede afloop. Mark en Sky maken zich op om na afloop Erinsborough te verlaten, maar het vonnis verrast iedereen. Sheila gaat terug aan het werk, maar gaat het echt wel zo goed met haar als ze laat uitschijnen?
Karl en Susan maken zich zorgen om Elly en de kleine Aster. De spanning tussen hen neemt nog toe wanneer Susan besluit om opnieuw aan het werk te gaan en Karl ervan overtuigd is dat ze daar nog niet klaar voor is. Zal Susan moeten terugkomen op haar beslissing? Paul probeert de lucht te klaren tussen hem en Harlow, maar een onverwachte gebeurtenis strooit roet in het eten.
Wanneer Claudia ontdekt dat Bea het net zo vreselijk vindt als zij dat kleine Aster opgroeit in de gevangenis, probeert ze Bea ervan te overtuigen om Elly te laten inzien dat het beter is dat ze haar kind afstaat. Elly voelt zich niet op haar gemak bij haar celgenote, maar de steun van Andrea blijkt wel van pas te komen.
Dee keert terug naar Erinsborough na het verzoek van Andrea om haar een bezoek te brengen in de gevangenis. Toadie maakt zich zorgen om de verborgen agenda van Andrea. Roxy en Kyle weten niet goed hoe het nu verder moet tussen hen, nadat hun date een nogal bizar einde kende.
Kyle heeft genoten van de afleiding die Jess hem geboden heeft, maar beseft dat hij Roxy moet inlichten over de nacht die hij met haar heeft doorgebracht. Sheila dreigt echter roet in het eten te gooien. Chloe, Pierce en Terese denken erover na om Harlow en Hendrix toestemming te geven om af en toe bij elkaar te overnachten. Zal Paul dit toestaan?
Paul houdt het been stijf na het ultimatum van David en zijn aanvaring met Harlow. Terese neemt het voor hem op ten aanzien van Harlow. Zal zij haar grootvader vergeven als ze de waarheid kent? Susan weigert zich open te stellen ten opzichte van Karl en focust zich op kleine Aster. Claudia en Samantha bereiden ondertussen een dossier voor om de voogdij over Aster te verkrijgen.
Toadie probeert Karl en Susan gerust te stellen en verzekert hen dat Claudia geen poot heeft om op te staan wat betreft de voogdijzaak. Ze zijn er echter niet gerust in, en al helemaal niet wanneer ze ontdekken dat Samantha Fitzgerald haar advocate is. Ned wil zijn carrière in het hotel een nieuwe boost geven en gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging. Kan Terese hem daarbij helpen?
De Kennedy's zijn in shock na de beslissing van de rechtbank om de voogdij over Aster over te dragen aan Claudia. Ook Elly is compleet van slag na het nieuws over de zaak en kan haar hart enkel luchten bij Andrea. Claudia stelt ondertussen strikte regels op wat betreft het bezoekrecht voor Susan en Karl.
Elly begint te vermoeden dat Andrea iets van plan is dat gevolgen zal hebben voor Toadie en Dee. Die laatste probeert Toadie ondertussen even op andere gedachten te brengen door met hem te gaan vissen. Susan neemt het advies van Karl dan toch ter harte en probeert de plooien glad te strijken met Claudia. Wat later is Mackenzie er getuige van hoe een breekbare Susan haar hart lucht bij Terese.
Na hun kus lopen Dee en Toadie met hun hoofd in de wolken, maar Kyle brengt daar onbewust verandering in wanneer hij Toadie om raad vraagt en Sonya ter sprake komt. Is Toadie klaar om vooruit te gaan met zijn leven? Dipi denkt er ondertussen het hare van. Terese geeft Ned de opdracht om de heropening van het dakzwembad te regelen. Roxy maakt zich zorgen om Sheila.
Ned voelt de druk om te presteren, terwijl Paul en Pierce elk hun eigen ideeën aan hem proberen op te dringen. Na een brainstormsessie bedenkt hij een plan dat iedereen wel ziet zitten, behalve Paul. Kyle heeft een nieuwe date met Ms Quince, tot groot ongenoegen van Roxy. Hendrix en Harlow raden haar aan om het niet aan haar hart te laten komen.
Elly vreest dat Claudia Aster ook bij zich zal houden wanneer ze vrijkomt uit de gevangenis. Sheila is helemaal van slag wanneer ze denkt dat Gary de duif het loodje heeft gelegd. Kyle weet niet meer hoe hij haar het beste kan helpen. Na de problemen bij de heropening van het dakzwembad is Ned meer dan ooit overtuigd van wat hij wil: hij wil zijn droom najagen en kunstenaar worden.
Toadie brengt de dag door met Dee en de kinderen. Dipi voelt er zich niet goed bij, maar Dee probeert haar gerust te stellen. Elly vangt een gesprek op tussen Andrea en een andere gevangene. Ze vreest dat Andrea iets van plan is en licht Toadie en Dee in bij hun volgende bezoek. Elly ontdekt vervolgens hoeveel macht Andrea binnen de gevanismuren heeft.
Nu ze niet langer kan rekenen op de steun van Andrea, krijgt Elly het zwaar te verduren in de gevangenis. Karl en Susan hebben een goed gesprek over de komst van Dee, maar een bezoek aan Elly drijft opnieuw een wig tussen het koppel. Met de mentale gezondheid van Sheila gaat het intussen van kwaad naar erger.
Bea heeft een aanvaring met Claudia en Karl vreest dat hiermee hun kans verkeken is om Aster te zien. Chloe probeert zoveel mogelijk te weten te komen over Claudia en haar plannen met Aster. De confrontatie tussen Susan en Sheila is heftig en beiden bereiken een emotioneel breekpunt. De spanning tussen Kyle en Roxy wekt de interesse van Naomi.
Naomi is in de wolken nadat ze Pierce tegen het lijf liep en hoopt stiekem op een romance. Ze is dan ook teleurgesteld wanneer ze verneemt dat hij getrouwd is met Chloe. Mackenzie is triest nu ze haar achttiende verjaardag moet vieren zonder haar ouders. De Rebecchi's proberen haar op te monteren.
De passie tussen Toadie en Dee laait hoog op en de twee verliezen elkaar geen seconde uit het oog. Zijn ze klaar voor de volgende stap in hun relatie? De verschillen tussen haar en Hendrix baren Harlow zorgen. Moet ze veranderen om haar relatie te doen slagen? Shane probeert Dipi duidelijk te maken dat hij niet anders kon dan Grant te contacteren.
Chloe blijft graven in het verleden van Claudia. Aaron probeert haar in te tomen, maar dan doen ze samen een schokkende ontdekking. Toadie en Dee zitten op wolkjes, maar Toadie krijgt een realitycheck wanneer hij Elly een bezoek brengt in de gevangenis en ziet hoe wanhopig ze is. Naomi vindt het niet gemakkelijk om nog met Pierce samen te werken. Terese blijft op haar hoede voor Naomi.
Aaron denkt na over het voorstel van Claudia, maar besluit dan toch om Susan, Bea, David en Chloe in te lichten over haar voorstel. Claudia zelf neemt ondertussen drastische maatregelen om zich in te dekken. Toadie wacht vol spanning op nieuws over Elly's zaak.
Aaron, Bea, Susan en Chloe gaan op zoek naar Claudia. Ze vrezen dat ze samen met Aster op de vlucht is geslagen. In de gevangenis blijft Andrea Elly uitdagen. Wat is ze deze keer van plan? Toadie verdiept zich verder in Elly's rechtszaak en doet een schokkende ontdekking. Kan dit een keerpunt betekenen voor Elly?
Terwijl Toadie voorbereidingen treft voor de vrijlating van Elly, bevindt zij zich in de gevangenis in een gevaarlijke situatie. Karl voelt zich buitengesloten wanneer hij ontdekt wat er zich heeft afgespeeld met Claudia en Aster. Hij snapt niet dat Susan het niet nodig vond om hem in te lichten en het komt tot een zware discussie tussen de twee.
Ondanks haar opluchting heeft Elly het moeilijk om zich weer aan te passen aan het leven buiten de gevangenismuren. Ook Shaun heeft het zwaar na alle trauma's die Finn en Claudia veroorzaakt hebben. Naomi blijft zich sterk aangetrokken voelen tot Pierce. Ze probeert wat afstand te creëren, maar Pierce merkt al snel op dat er iets aan de hand is.
Naomi schaamt zich dood na haar onverwachte bekentenis tegenover Pierce over haar gevoelens voor hem. Paul komt ondertussen ook meer te weten over het verleden tussen Pierce en Naomi, en licht Chloe in over zijn ontdekking. Naomi wil een evenement organiseren om geld in te zamelen voor borstkankeronderzoek en vraagt Ned om een gietsel te maken van haar borsten.
Chloe confronteert Pierce en Naomi met de bevindingen van Paul wat betreft hun gedeeld verleden. Naomi besluit vervolgens haar ontslag aan te bieden, maar Chloe is bereid haar een tweede kans te geven. Shaun voelt zich buitengesloten. Elly maant hem aan om met David te praten en dat doet hem duidelijk goed. Dee biecht aan Toadie op dat ze Heather bezocht heeft in de gevangenis.
Karl en Susan maken opnieuw ruzie. Susan heeft echter spijt en wil zich excuseren, maar Karl is ondertussen al troost gaan zoeken bij Olivia. Wanneer Susan hen samen aantreft in Harold's barst de bom. Chloe nodigt Naomi uit voor een etentje met haar en Pierce. Dee brengt opnieuw een bezoek aan Heather en maakt Toadie duidelijk dat ze een band met haar moeder wil opbouwen. Kan hij hiermee om?
Toadie kan zijn woede ten opzichte van Heather maar moeilijk onder stoelen of banken steken. Hij vreest dat ze spelletjes aan het spelen is met Dee en besluit haar zelf op te zoeken in de gevangenis. Hendrix wil iets doen aan de situatie tussen Karl en Susan. Shaun probeert te achterhalen wat er aan de hand is met Elly, die er alles aan doet om het huis maar niet te moeten verlaten.
Dee begrijpt het standpunt van Toadie, maar is niet van plan om haar moeder niet meer te bezoeken. Slaagt het koppel erin om tot een compromis te komen en zo hun relatie te redden? Aaron en David krijgen goed nieuws van het adoptiebureau, maar raken vervolgens in paniek. Dankzij de hulp van Bea en Shaun slaagt Elly er eindelijk in om buiten te komen.
Aaron en David bereiden zich vol spanning voor op hun gesprek met pleegzorg in de hoop toegelaten te worden als pleegouders. Ze schrikken echter wanneer er een heleboel persoonlijke vragen gesteld worden. Naomi, Pierce, Chloe en Ned zetten alles op alles om van het Cancer Council Morning Tea-project een succes te maken. Shaun is geschokt na het zien van de videodagboeken van Finn.
Elly is in shock na het nieuws van Shaun over zijn verhuis naar Zwitserland. Kan ze hem alsnog op andere gedachten brengen? De grote dag is aangebroken voor Chloe, Pierce, Naomi en Ned: het Biggest Morning Tea-evenement gaat van start. De eerste reacties zijn alvast lovend en er wordt veel geld geboden voor de kunstwerken van Ned. Paul blijft onrust zaaien tussen Chloe en Pierce.
Na zijn aanvaring met Paul lucht Pierce zijn hart bij Toadie en vraagt zich luidop af of Paul misschien wel gelijk heeft. Voelt Chloe zich aangetrokken tot Naomi? Toadie probeert zich ondertussen neer te leggen bij de groeiende band tussen Dee en Heather, maar vindt dat allesbehalve gemakkelijk. Na een telefoongesprek tussen Dee en Heather kan hij het niet laten om een opmerking te geven.
Het belooft een spannende avond te worden voor Pierce, Chloe en Naomi. Zetten ze hun zwoele plan door of is drie toch te veel? Na een bezoek aan Heather heeft Dee het emotioneel moeilijk. Toadie kan het niet laten en spuuwt zijn gal. Mackenzie is enthousiast wanneer Grant haar laat weten dat hij naar Erinsborough komt. Dipi en Shane voelen zich schuldig.
Toadie en Dee hebben een gesprek over hun toekomst samen. Hebben ze überhaupt nog een toekomst samen? Of zal Heather altijd tussen hen in komen te staan? Dee besluit op zoek te gaan naar haar vader. Heather beweert haar niet te kunnen helpen, maar spreekt ze wel de waarheid? Er hangt een ongemakkelijke sfeer tussen Chloe en Pierce.
Karl is geschokt na wat Heather te vertellen had over de vader van Dee. Elly en Bea wijzen hem op het feit dat hij té betrokken is en raden hem aan om zich te focussen op het redden van zijn huwelijk. Zal Dee een stap te ver gaan in haar zoektocht naar haar vader? Mackenzie en Grant groeien naar elkaar toe, maar Dipi vreest dat Grant zijn dochter alleen maar zal teleurstellen.
Tussen Chloe en Pierce blijft er een ongemakkelijke sfeer hangen na het mislukte triootje. Wanneer Chloe ontdekt dat Pierce verkeerde opvattingen heeft over haar biseksualiteit, kunnen ze niet anders meer dan een gesprek aan te knopen. Grant vergezelt Mackenzie naar het Pride-event. Paul krijgt het schaamrood op de wangen wanneer hij ontdekt dat Courtney Act een dragqueen is.
Aaron en David krijgen opnieuw hoop wanneer ze een tweede gesprek met pleegzorg krijgen. De persoonlijke vragen van Leila stellen het geduld van Aaron echter danig op de proef. Kan hij zich beheersen? Het huwelijk van Chloe en Pierce staat op de helling. Ned, Sheila en Kyle laten zich helemaal gaan op het Pride-event.
Aaron is helemaal van zijn melk na het opdringerige gesprek met pleegzorg en is vastberaden een klachtenbrief te schrijven. David vreest echter dat dat hun kansen om ooit pleegouders te worden geen goed zal doen. Toadie en Dee hebben het allebei moeilijk na hun relatiebreuk. Sheila laat Kyle duidelijk merken dat ze niet opgezet is met het idee dat hij iets zou hebben met Roxy.
David en Aaron hebben niets meer van pleegzorg gehoord sinds het laatste gesprek en gaan ervan uit dat ze niet langer in aanmerking komen. Paul probeert hen moed in te praten. Dee en Heather mogen samen tijd doorbrengen in de tuin van de gevangenis. Wanneer Toadie verneemt dat Dee de zoektocht naar haar vader heeft stopgezet, besluit hij zelf een privédetective aan het werk te zetten.
Aaron en David schrikken wanneer ze de dertienjarige Emmett onder hun hoede krijgen, maar besluiten het een kans te geven wanneer ze zien hoe broodnodig de jongen een thuis nodig heeft. Roxy denkt erover na om op date te gaan met Kyle, maar voelt zich beledigd wanneer ze ondekt dat Sheila hier geen voorstander van is.
Aaron en David zijn verbijsterd wanneer Emmett opbiecht dat hij hen heeft horen zeggen dat ze geen kind van zijn leeftijd onder hun hoede willen. Emmett voelt zich afgewezen en loopt weg. Karl en Susan kijken uit naar hun reis naar Ierland. In Lassiters bereiden Terese en haar team het Writers' Festival voor.
Mackenzie is een wrak nadat ze de ware intenties van Grant achterhaalde. Is de band tussen hen voorgoed gebroken? Het boek van Olivia maakt ook Karl en Susan van slag. Ze besluiten de confrontatie met haar aan te gaan. Andrea en Owen bedenken een plan en Dee trapt er met open ogen in.
Dee ontwaakt in de gevangenis en is in shock. Ze probeert de cipiers duidelijk te maken wat er aan de hand is. Andrea zet ondertussen haar plan verder opdat zij en Hugo eindelijk terug samen kunnen zijn. Sheila bedenkt een manier waarmee iedereen voorgoed afscheid kan nemen van Finn. Kyle is door het dolle heen wanneer hij en Bea Levi Canning, zijn neef, tegen het lijf lopen.
Iedereen is in paniek nu Hugo vermist is. Toadie is de wanhoop nabij. Andrea houdt zich ondertussen samen met Hugo en Owen schuil in een leegstaand huis. In de tuin van de gevangenis ontdekt Heather een telefoon die daar door Andrea werd achtergelaten. Maar wie zal ze helpen: Andrea of Toadie? Sheila is niet opgezet met de komst van Levi. Waarom wil zij haar kleinzoon niet in Erinsborough?
Aaron en David organiseren een afscheidsetentje voor Emmett. Paul brengt een schotel macaroni met kaas mee en dat doet Emmett denken aan zijn moeder, die dat gerecht ook altijd voor hem klaarmaakte. Wil hij wel afscheid nemen van deze warme mensen? Heather slaagt erin om af te spreken met Andrea. Levi, Dee en Toadie wachten ondertussen in de auto. Zal Toadie zich kunnen beheersen?
Toadie is opgelucht nu Hugo veilig en wel thuis is. Hij is echter nog steeds woedend op Dee omdat door haar Andrea en Heather opnieuw in hun leven kwamen. Shane en Dipi proberen te bemiddelen, maar Toadie houdt voet bij stuk en weigert met Dee te praten. Na alle gebeurtenissen overweegt Yashvi om ontslag te nemen. David en Aaron zijn in de wolken nu Emmett besloten heeft om te blijven.
Aaron en David halen opgelucht adem wanneer Paul erin slaagt om Emmett te vinden. Zullen ze de waarheid vertellen over wat er is gebeurd? Mackenzie en Grant kunnen het ondertussen goed met elkaar vinden. Voor zijn vertrek heeft hij echter nog nieuws dat hun band weer danig op de proef kan stellen. Pierce en Chloe willen uitzoeken of pleegzorg ook iets voor hen kan zijn.
Susan en Karl genieten van hun vakantie, maar er heerst nog steeds een ijzige spanning tussen hen. De emoties lopen dan ook hoog op wanneer ze een gesprek over hun toekomst aanknopen. Na het slechte gesprek met Leila komen Pierce en Hendrix lijnrecht tegenover elkaar te staan, want Pierce is ervan overtuigd dat Hendrix opzettelijk hun kansen teniet heeft gedaan.

Anderen bekeken ook

  • De beste Vlaamse en internationale programma's van VTM, VTM 2, VTM 3, VTM 4, VTM GOLD en VTM Kids
  • Een aparte kidswereld waar ze uren zoet zijn
  • Kijk live, uitgesteld of bingewatch
  • Nu ook op je TV dankzij Samsung en LG Smart TV, Apple TV, Android TV, Airplay & Chromecast
  • En dat helemaal gratis