Terug

Mom at Sixteen

2005 88 min Nog 7 dagen

De zestienjarige Jacey Jeffries verhuist samen met haar moeder en haar jongere zus Macy naar een andere stad. Op school en op het sportveld haalt ze meteen erg goede resultaten en ook aan vrienden heeft Jacey geen gebrek. Leerlingenbegeleidster Donna Coooper vermoedt echter dat het leven van Jacey niet enkel uit rozengeur en maneschijn bestaat. Ze graaft dieper en komt tot de onthutsende vaststelling dat Jacey's kleine broertje in werkelijkheid haar eigen zoon is...