Terug

Seizoen 1

Seizoen 1

 • 1. Ella - 1

  Ella leidt een gelukkig leven met haar mama, Tessa. De toekomst lijkt hen gunstig gezind, zeker wanneer Tessa zich verlooft met Norbert. Hij is directeur van De Wingerd, de privékliniek waar Tessa ...
 • 3. Ella - 3

  Na een nacht te hebben doorgebracht in de portiek van het huisje waar ze vroeger met haar mama woonde, wordt Ella warm onthaald door kapster Cindy en de excentrieke Anthony. Norbert ontdekt dat Ell...
 • 4. Ella - 4

  Ella heeft het erg naar haar zin in het kapsalon bij Cindy en Anthony. Op hun aandringen besluit ze een bezoekje te brengen aan de jongen van de nachtwinkel. Norbert wordt geselecteerd om deel te n...
 • 5. Ella - 5

  Ella besluit nog een tijdje bij Cindy te logeren. Ze durft haar nieuwe vrienden echter niet vertellen dat ze niet kan lezen en schrijven. In het kapsalon maakt Ella kennis met vaste klant Jasper Fa...
 • 6. Ella - 6

  Ella is in de wolken wanneer ze een berichtje krijgt van Frederico. Anthony waarschuwt Ella voor charmeur Frederico. Ella veinst dat ze lenzen draagt om haar geheim verborgen te houden, namelijk da...
 • 7. Ella - 7

  Cindy en Anthony ontdekken dat Ella geen lenzen draagt. Frederico denkt dat Ella de ware voor hem is. Hij nodigt haar uit om samen een tocht met de tandem te maken. Dokter Wolfs wil zijn onderzoek ...
 • 8. Ella - 8

  Cindy wil Ella niet verliezen en heeft haar twijfels over de reis die het meisje wil maken met Frederico. Ook Carmen stelt zich vragen en vindt dat Frederico veel te hard van stapel loopt met Ella....
 • 9. Ella - 9

  Ella en Frederico besluiten hun reis enkele maanden uit te stellen. Ella wil op eigen benen staan en een job vinden. Ze doet alsof ze een sollicitatiebrief schrijft, maar wanneer Cindy en Anthony e...
 • 10. Ella - 10

  Ella moet zich in allerhande bochten wringen wanneer Anthony en Cindy willen dat ze haar geheim opbiecht. Haar dag wordt er niet beter op wanneer ze door Sam Stockmans van de arbeidsinspectie betra...
 • 11. Ella - 11

  Ella bekent aan Cindy dat ze niet kan lezen en schrijven. Ze hoopt dat Cindy haar geheim niet aan de grote klok zal hangen. Norbert weet niet wie hij moet aanstellen als opvolger en vraagt raad aan...
 • 12. Ella - 12

  Cindy wordt gedagvaard door Sam Stockmans van de arbeidsinspectie. Ze wil de zaak afhandelen, maar Ella en Anthony zijn er niet gerust op en schakelen een advocaat in. Norbert vertelt aan Clio dat ...
 • 13. Ella - 13

  Ronny herkent Ella van op de foto die detective Vandam hem heeft getoond. Norbert gaat Ursula opzoeken en eist een verklaring voor de brieven. Ursula bekent dat zij de brieven heeft geschreven, maa...
 • 14. Ella - 14

  Ella mag aan de slag in Bar Taxi. Ze neemt een goede start, tot blijkt dat ze een belangrijke sleutel is verloren die Ronny haar heeft toevertrouwd. Norbert neemt afscheid van iedereen en vertrekt ...
 • 15. Ella - 15

  Na het fiasco met de sleutel smeekt Ella om een tweede kans in Bar Taxi. Ondertussen blijft de jongen uit de nachtwinkel door haar hoofd spoken. Cindy besluit met haar nog eens te gaan kijken in de...
 • 16. Ella - 16

  Ella voelt zich schuldig omdat ze denkt dat Jens door haar schuld aangereden is. Ze lucht haar hart bij Cindy en ze spreken af om bloemen te gaan leggen op de plaats van het ongeluk. Clio wil mevro...
 • 17. Ella - 17

  Cindy vindt dat Ella haar kans moet wagen met Frederico. Ella besluit haar raad op te volgen, maar is helemaal de kluts kwijt wanneer ze Frederico en Lien samen ziet. Wolfs werkt in het grootste ge...
 • 18. Ella - 18

  Ella is er het hart van in dat ze Frederico en Lien samen heeft gezien. Was ze dan niets meer dan een scharrel voor hem? Anthony en Ella proberen achter Cindy's rug om een advocaat te strikken om h...
 • 19. Ella - 19

  Tot Cindy's verbazing komt Sam Stockmans, de arbeidsinspecteur, langs om zijn haar te laten knippen. De kapster grijpt dan ook haar kans om hem belachelijk te maken. Als Carmen te horen krijgt dat ...
 • 20. Ella - 20

  Cindy sluit het salon voor een dagje, om haar zaak zelf voor de arbeidsrechtbank te bepleiten. Ze oefent haar pleidooi uit op Ella en Anthony, maar het vlot niet zo goed. Clio gaat onverwacht op be...
 • 21. Ella - 21

  Cindy krijgt het hard te verduren tijdens de rechtszaak aangezien arbeidsinspecteur Sam Stockmans harde bewijzen heeft tegen haar. Ella staat voor een dilemma: ze kan Cindy immers alleen redden doo...
 • 22. Ella - 22

  Ella zit weer zonder werk. Cindy vindt dat ze die vrije tijd goed kan gebruiken om te leren lezen en schrijven. Wanneer Ella er weigerachtig tegenover staat, verzint Cindy een manier om haar toch t...
 • 23. Ella - 23

  Ella heeft spijt van haar ruzie met Frederico. Ze besluit haar angsten te overwinnen en naar 'De Wingerd' te gaan om hem te zoeken. Eens ze echter in de kliniek aankomt, komen allerlei herinneringe...
 • 24. Ella - 24

  Ella en Frederico leggen hun ruzie bij. In Bar Taxi vieren ze dat ze weer samen zijn, maar dan duikt Frederico's jaloerse ex weer op. In 'De Wingerd' ontmoet Ella de ouders van Jens, die in coma li...
 • 25. Ella - 25

  Om Ella en Frederico uit elkaar te drijven, vertelt Lien aan Anthony dat ze met Frederico geslapen heeft. Anthony en Cindy weten niet wat doen: Ella op de hoogte brengen of niet? Cindy stelt Ella v...
 • 26. Ella - 26

  Cindy en Anthony ontfermen zich over Ella om van haar een kapster te maken. Na een testje op Anthony, waagt Ella zich eraan het haar van de klanten te wassen. Anthony vreest echter dat zenuwen haar...
 • 27. Ella - 27

  Frederico kan bewijzen dat Anthony en Cindy hem ten onrechte verdacht hebben van ontrouw. Ella heeft reden om gelukkig te zijn: Frederico blijkt toch te vertrouwen én ze mag beginnen werken in 't S...
 • 28. Ella - 28

  Via Ursula bemachtigt Clio een doos met spullen van Ella's moeder. Het brengt haar op een nieuw idee om Ella op te sporen. In 'Bar Taxi' proberen Frederico en Carmen Ella op te vrolijken na haar d...
 • 29. Ella - 29

  Verpleger Danny vreest dat het handeltje in doktersvoorschriften, dat hij met dokter Wolfs heeft opgezet, zal uitlekken. Ella doet haar best om een goede kapster te worden. Net wanneer ze een proef...
 • 30. Ella - 30

  Clio zet haar zoektocht naar Ella verder. Ze schakelt de hulp in van haar vader. Die verwijst haar door naar dokter Lukas, maar die is er minder happig op om Clio te helpen. Ondertussen nadert Prin...
 • 31. Ella - 31

  Cindy besluit dat Lukas homo is, omdat ze er niet in is geslaagd hem te verleiden. Ella verneemt van de politie-inspecteur dat er een klacht tegen haar loopt wegens diefstal. Ze moet dan ook mee na...
 • 32. Ella - 32

  Frederico is bij Ella blijven slapen. Carmen en Anthony zijn ontzettend nieuwsgierig naar hun nacht samen. Frederico wil heel graag dat Ella ook naar Prinsjesdag komt, maar zij lijkt er niet veel v...
 • 33. Ella - 33

  Ella arriveert voor Prinsjesdag in 'De Wingerd'. Als ze verneemt dat Frederico's ex-vriendin Fien ook in de buurt is, gaat ze naar hem op zoek. Ella krijgt echter iets te zien waar ze het hart van ...
 • 34. Ella - 34

  Frederico doet er alles aan om het weer goed te maken met Ella. Hij geeft toe dat hij en Fien gezoend hebben, maar geeft Fien hiervan de schuld. Ella is echter niet geneigd hem zomaar te vergeven. ...
 • 35. Ella - 35

  Ella kan Jens maar niet uit haar hoofd zetten. Ondertussen blijft ook Frederico haar achtervolgen, maar Ella wil duidelijk niets meer met hem te maken hebben. Voor Frederico zit er niets anders op ...
 • 36. Ella - 36

  Fien weet Ella te overtuigen dat zij niet langer concurrentie is en dat niets Ella in de weg staat om het weer goed te maken met Frederico. Jens blijft echter door haar hoofd spoken. Gelukkig kan E...
 • 37. Ella - 37

  Ella is bang dat haar geknoei in het kapsalon Cindy duur zal komen te staan en ze beslist met het werk te stoppen. Anthony kwijt weg van verdriet door zijn mislukte date met Lukas. Ella weet niet w...
 • 38. Ella - 38

  Ella bekent aan Cindy dat ze Frederico niet wou zoenen omdat Jens door haar hoofd spookt. Frederico broedt ondertussen op een plan om Ella toch zover te krijgen dat ze zich meer open stelt. Nu Ella...
 • 39. Ella - 39

  Ella probeert meer inzicht te krijgen in de ziekte van Jens. Daarvoor schakelt ze zowel Cindy als Anthony in. Die laatste probeert Ella te stimuleren om toch te leren lezen en schrijven. Frederico ...
 • 40. Ella - 40

  Ella en Frederico doen er alles aan om de ring die de hond heeft ingeslikt, terug te krijgen. Clio ontdekt een geheim van Linda en wil er koste wat het kost het fijne van weten. Jaspers offerte wor...
 • 41. Ella - 41

  Sam Stockmans en Cindy leggen hun geschil bij op de typische Cindy-manier. Clio denkt dat ze voldoende troeven in handen heeft om Linda zover te krijgen haar toch in de loft te laten intrekken. In ...
 • 42. Ella - 42

  Lukas, die gelooft dat Ella een verpleegster is, stelt alles in het werk om haar te overhalen in 'De Wingerd' te komen werken. Cindy probeert Ella ervan te overtuigen op dit aanbod in te gaan, maar...
 • 43. Ella - 43

  Wanneer Frederico hoort dat Ella de kans krijgt om als verpleegster aan de slag te gaan, probeert ook hij haar te overtuigen de job aan te nemen. Wanneer Nicolas een selectie moet maken van de foto...
 • 44. Ella - 44

  Wanneer Cindy Ella een verpleegstersschort laat aantrekken, begint het bij haar toch te kriebelen om als verpleegster aan de slag te gaan. Later gaat ze met Cindy mee om Jens' haar te kappen. Vanda...
 • 45. Ella - 45

  Wanneer Cindy Ella een handboek EHBO geeft, offert Frederico zich op om haar proefkonijn te zijn. Ook Fahadir draagt zijn steentje bij in de snelcursus die Ella volgt. Carmen maakt opnieuw een afsp...
 • 46. Ella - 46

  Het is Ella's eerste werkdag als verpleegster in 'De Wingerd'. Ze is behoorlijk nerveus, maar ze krijgt steun van Frederico, Anthony en Cindy. De kennismaking met hoofdverpleegster Ria, verloopt ec...
 • 47. Ella - 47

  Ella begaat een serieuze flater door een patiënt een verkeerd medicijn toe te dienen. De hoofdverpleegster licht Lukas meteen in. Frederico neemt het op voor Ella, maar zij slaat in paniek wanneer ...
 • 48. Ella - 48

  Ella is volledig de kluts kwijt als ze merkt dat Clio aan de deur staat. Ze laat haar niet binnen en verzwijgt voor Cindy, Anthony en Frederico wie de vreemde bezoekster was. Clio laat zich echter ...
 • 49. Ella - 49

  Wanneer Cindy verneemt dat Clio net als Ella, in 'De Wingerd' werkt, doet ze er alles aan om te voorkomen dat Ella dit te weten komt. Bij het verlaten van het kapsalon, verzwikt Clio haar voet. Cin...
 • 50. Ella - 50

  Ella slaagt er niet in om Lukas ervan te overtuigen dat Jens een teken van leven heeft gegeven. Cindy gelooft haar wel, maar maant Ella aan om Jens los te laten en zich meer te focussen op Frederic...
 • 51. Ella - 51

  Anthony is verontwaardigd wanneer hij van Cindy verneemt dat Frederico Ella bedrogen heeft. Hij wordt dan ook kwaad op Cindy omdat ze dit voor Ella wil verzwijgen. Vandam is erin geslaagd een foto ...
 • 52. Ella - 52

  Ella komt te weten dat Frederico haar bedrogen heeft en denkt er niet aan hem te vergeven. Verpleegster Martha ziet Ella's verdriet en biedt haar een luisterend oor. Ella is helemaal niet in de ste...
 • 53. Ella - 53

  Clio heeft Ella eindelijk gevonden en ontmaskert haar meteen als nepverpleegster. Hoewel Cindy de verantwoordelijkheid hiervoor op zich neemt, komt Lukas in bijzonder nauwe schoenen te staan. Clio ...
 • 54. Ella - 54

  Ondanks het feit dat Ella ontmaskerd is, kan ze het toch niet laten om naar 'De Wingerd' te gaan om Jens te bezoeken. Wanneer ze Ria tegen het lijf loopt, verbiedt deze haar nog een voet in de klin...
 • 55. Ella - 55

  Wolfs is zwaar teleurgesteld als blijkt dat niet hij, maar Clio de nieuwe directeur van 'De Wingerd' zal worden. Ook de andere personeelsleden zijn niet opgezet met deze nieuwe wending. Ella vergee...
 • 56. Ella - 56

  Walter sluipt 's nachts binnen bij Cindy om haar en Sam Stockmans op te wachten. Ella, die denkt dat het een inbreker is, probeert hem hardhandig buiten te werken. Wanneer ze Walter verzorgt, krijg...
 • 57. Ella - 57

  De ontmoeting tussen Ella en Clio verloopt allesbehalve hartelijk. Ella is bijzonder op haar hoede en gelooft niet meteen dat Clio souvenirs van haar moeder heeft. Tot Clio haar een bewijs in hande...
 • 58. Ella - 58

  Nicolas zal niet rusten voor hij achterhaalt wie het meisje met de bijzondere ogen is op één van de foto's van Prinsjesdag. Clio wil alles te weten komen over de Mona Flora: het bijzondere juweel d...
 • 59. Ella - 59

  Wanneer Ella verneemt dat Jens' ouders van plan zijn hem op te geven, doet ze er alles aan om te voorkomen dat de stekker uit de machines getrokken wordt. Ze blijft er bij dat hij in haar hand heef...
 • 60. Ella - 60

  Wolfs is tevreden met de eerste resultaten van een oogtransplantatie bij konijnen. Voor Clio is het resultaat nog lang niet goed genoeg. Ze zet Wolfs dan ook onder druk om sneller een perfect resul...
 • 61. Ella - 61

  Terwijl Ella met haar vrienden het terras van 'De Wingerd' zit te schrobben, amuseert Frederico zich met Clio in Bar Taxi. Zowel Ella als Frederico beseffen dat er voor hen als koppel geen toekomst...
 • 62. Ella - 62

  Omdat Ella Clio's opdracht tot een goed einde heeft gebracht, heeft ze recht op de doos met souvenirs van haar moeder. Maar Clio zou Clio niet zijn, mocht ze Ella niet opnieuw bedotten. Nicolas spa...
 • 63. Ella - 63

  Tijdens zijn karaokeoptreden in Bar Taxi, wordt Anthony gespot door een muziekproducer die hem niet alleen een professioneel voorstel doet, maar ook op persoonlijk vlak iets voor hem wil betekenen....
 • 64. Ella - 64

  Nu Ella de voornaam van haar vader kent, wil ze hem koste wat het kost vinden. Cindy helpt haar daarbij maar ook Carmen, die Ella ondertussen in haar hart gesloten heeft, wil mee op zoek gaan. Ella...
 • 65. Ella - 65

  Wanneer Ella een foto van haar vader aantreft in één van de boeken van dokter Arends, wacht haar een grote teleurstelling. Jasper schakelt Frederico in om toenadering te zoeken tot zijn dochter Yas...
 • 66. Ella - 66

  Dokter Arends introduceert Ella in de wondere wereld van de Aikido. Yasmine komt via dokter Lukas een groot geheim van dokter Wolfs te weten. Ella komt in het bezit van haar geboorteakte. Ze ontdek...
 • 67. Ella - 67

  Om Cindy terug te winnen, verrast Sam Stockmans haar met een origineel ontbijt. Linda loopt in de privékliniek rond met de foto van de ogen van het meisje dat Nicolas zo graag wil leren kennen. Nie...
 • 68. Ella - 68

  Terwijl Linda de zoektocht verder zet naar het meisje van op de foto, zoekt Ella verder naar de persoon die op haar geboorteakte staat. Frederico probeert zijn liefdesverdriet van zich af te zetten...
 • 69. Ella - 69

  De ontmoeting met Inge, de zus van Jens, brengt Ella in de war. Frederico en Yasmine lijken dichter naar elkaar toe te groeien. Na een vrolijk avondje stappen, dagen ze elkaar uit: wie durft het me...
 • 70. Ella - 70

  Ella maakt vorderingen: nu ze haar lenzen heeft, leest ze een stuk makkelijker. Dokter Arends helpt haar zelfs nog een stapje verder. Clio overhaalt Nicolas om Linda van de huishoudelijke taken te ...
 • 71. Ella - 71

  Wanneer Linda Ella persoonlijk komt vragen om in de loft van Nicolas te komen helpen, is Cindy er als de kippen bij Ella te overtuigen die job aan te nemen. Zij is er immers van overtuigd dat het i...
 • 72. Ella - 72

  Anthony botst letterlijk toevallig op Lukas. Ella beslist om Linda toch te helpen schoonmaken in de loft van Nicolas. Hij kijkt er echter niet naar uit om haar te ontmoeten. Sam Stockmans doet een ...
 • 73. Ella - 73

  Nicolas meent een gelijkenis te zien tussen de bijzondere ogen op de foto die gemaakt is op Prinsjesdag en Ella's kijkers. Clio is in de wolken dat haar stiefzus de job bij Nicolas aanvaard heeft e...
 • 74. Ella - 74

  Dokter Arends legt Ella uit wat Aikido en leren lezen met elkaar gemeen hebben. Extra gemotiveerd werkt ze verder om haar leesachterstand in te halen. Terwijl Ella Jens voorleest, merkt ze dat hij ...
 • 75. Ella - 75

  Terwijl Ella vol spanning de resultaten van Jens' onderzoek afwacht, gebruikt Cindy al haar charmes om Sam voor haar te laten poseren in een sexy zwembroekje. Maar dat gaat niet zo vlot. Ella is in...
 • 76. Ella - 76

  Het lijkt bijzonder goed te klikken tussen de Ella en Nicolas. Ella informeert bij juffrouw Linda over Nicolas' verleden. Na het werk treft ze Clio aan bij Jens. Frederico heeft geen flauw idee waa...
 • 77. Ella - 77

  Jasper heeft een charmeoffensief ingezet om weer in de gunst van juffrouw Linda te komen, iets waar zij niet ongevoelig voor blijkt te zijn. Frederico valt volledig uit de lucht als hij verneemt wa...
 • 78. Ella - 78

  Ella komt eindelijk te weten wat de oorzaak is van de breuk tussen Jens' zus en haar ouders. In De Wingerd wordt druk gespeculeerd over het meisje op de foto. Om te achterhalen van wie de ogen op d...
 • 79. Ella - 79

  Cindy heeft Alex Cartier gestrikt als producer voor haar radiospotje. Lukas moet met lede ogen aanzien hoe goed Alex en Anthony met mekaar opschieten. Tot haar ontzetting merkt Cindy dat het concur...
 • 80. Ella - 80

  Wanneer Clio en Nicolas het over het voorval hebben, worden ze gestoord door Ella. Cindy gaat met Anthony mee om de radiospot op te nemen. Maar zij is niet snel tevreden. 's Avonds neemt Anthony Al...
 • 81. Ella - 81

  Ella heeft een slapeloze nacht. In plaats van leesoefeningen te doen, begint ze zelf een verhaal te schrijven. Linda stelt Nicolas voor een dilemma: of zij, of Clio moet weg uit de loft. Het lukt h...
 • 82. Ella - 82

  De journalisten zijn geïntrigeerd door Nicolas' verhaal over de vrouw met de orchideeënogen. Vooral wanneer Nicolas aankondigt dat hij ook wil trouwen met het meisje van de foto. Tijdens de perscon...
 • 83. Ella - 83

  De persconferentie van Nicolas blijft niet zonder resultaat. Een massa vrouwen biedt zich aan als 'het meisje met de orchideeënogen', om op die manier met Nicolas te kunnen trouwen. Die wordt onder...
 • 84. Ella - 84

  Tijdens hun wandeling in het park hebben Ella en Nicolas een goed gesprek over haar verleden en zijn angsten. Nicolas beseft dat hij deze zal moeten overwinnen, maar uitgerekend op hun uitstapje kr...
 • 85. Ella - 85

  In Bar Taxi ontmoet Ella een sympathieke jongeman. Sven is manager bij een bank en laat duidelijk merken dat hij een oogje heeft op de blonde schone. Nicolas bekijkt de selectie van de tientallen k...
 • 86. Ella - 86

  Ella maakt zich op voor haar examen Aikido. Anthony en Cindy steunen haar door dik en dun, maar in al hun enthousiasme sturen ze het examen serieus in de war. De politie start het onderzoek naar de...
 • 87. Ella - 87

  Ella verneemt van dokter Lukas dat Jens zijn ogen heeft geopend. Ze haast zich naar De Wingerd, waar ze Inge aantreft. Ella vindt het het uitgelezen moment om Inge weer met haar ouders te verzoenen...
 • 88. Ella - 88

  In Salon Cindy en in de Wingerd heerst er grote consternatie wanneer blijkt dat Ella door de politie is opgepakt. Ze wordt beschuldigd van de diefstal van het familiejuweel 'de Mona Flora' uit Nico...
 • 89. Ella - 89

  In de gevangenis is Ella ontroerd wanneer ze merkt hoe veel mensen haar steunen. Ze heeft het lastig, maar wil niet dat haar advocaat Walter haar vrienden ongerust maakt. Ze krijgt bezoek van een o...
 • 90. Ella - 90

  Cindy krijgt bezoek van de inspecteurs voor een huiszoeking. Ze kan niet anders dan hen binnen laten, maar maakt hen het leven wel knap lastig. In de gevangenis ondergaat Ella het ene verhoor na he...
 • 91. Ella - 91

  Om de tijd te doden, probeert Ella in haar cel een verhaal te schrijven. Hiermee werkt ze haar celgenote Little John serieus op de zenuwen. Cindy heeft ondertussen vernomen dat Ella wellicht diezel...
 • 92. Ella - 92

  Cindy's huis is feestelijk versierd voor Ella's thuiskomst. Het bericht dat er nieuw bewijsmateriaal tegen Ella is gevonden en dat het meisje daardoor nog langer in de gevangenis moet blijven, slaa...
 • 93. Ella - 93

  De vriendschap tussen Ella en haar celgenote Little John wordt steeds inniger. Bovendien krijgt Ella een golf van inspiratie voor het verhaal dat ze aan het schrijven is en komt Cindy op bezoek. Di...
 • 94. Ella - 94

  Nadat ze haar verhaal heeft afgewerkt, leest Ella het voor aan Little John. Zij is er helemaal weg van. Om ervoor te zorgen dat Yasmine het hoofd van dokter Wolfs niet meer op hol brengt, wil Clio ...
 • 95. Ella - 95

  Ella laat zich niet door Clio afschrikken en beslist opnieuw naar De Wingerd te gaan om Jens te bezoeken. Cindy moedigt haar vastberadenheid aanvankelijk aan, tot ze de voorwaarden voor Ella's vrij...
 • 96. Ella - 96

  Ella kan voor Cindy niet langer verborgen houden dat zij het meisje op de foto is. De kapster vindt dat Ella Nicolas op de hoogte moet brengen, maar dat ziet ze niet zitten. Nu Ella weer vrij is, o...
 • 97. Ella - 97

  Ella kan met Arends hulp voorkomen dat Jens' organen worden verkocht. Zo redt ze zijn leven, al moet ze er voor een tweede keer haar vrijheid voor opgeven. In de cel treft ze opnieuw Little John aa...
 • 98. Ella - 98

  Clio slaagt erin Kakelbergs te verleiden. Maar Clio zou Clio niet zijn, mocht ze daar haar prijs niet voor hebben. Ondertussen zit Ella in de gevangenis en ze verneemt van de inspecteurs dat Inge, ...
 • 99. Ella - 99

  Nu Clio Nicolas in bed heeft gekregen, gaat ze ervan uit dat ze een koppel zijn. Ze wil het ijzer smeden terwijl het heet is en meteen een persconferentie beleggen om het nieuws te verspreiden, maa...
 • 100. Ella - 100

  Wanneer juffrouw Linda verneemt dat Clio en Nicolas met mekaar hebben geslapen, kan ze niet langer met hen onder hetzelfde dak wonen. Tot grote spijt van Nicolas beslist ze uit de loft weg te gaan....
 • 101. Ella - 101

  Clio onderschept de brief van Cindy waarin het bewijs wordt geleverd dat Ella het meisje is naar wie Nicolas al zo lang op zoek is. Het Amerikaanse koppel dat bereid was een oogtransplantatie bij W...
 • 102. Ella - 102

  Ella vat het plan op om te gaan studeren. Ze wil haar droom immers waarmaken om net als haar moeder verpleegster te worden. Ella is blij dat juffrouw Linda kan bewijzen dat ze onschuldig is, maar i...
 • 103. Ella - 103

  Wanneer juffrouw Linda in het kapsalon over de vloer komt, begrijpt Cindy al snel dat Clio snode plannen heeft met Ella. Ze vertellen Nicolas dat Ella het meisje met de orchideeënogen is en dat zij...
 • 104. Ella - 104

  Nicolas vindt Ella, die stilaan bij bewustzijn komt. Juffrouw Linda licht Kakelberghs en De Beer in over Clio's snode plannen. Nicolas vraagt Lukas om de functie van directeur weer op zich te nemen...
 • 105. Ella - 105

  Anthony en Cindy branden van nieuwsgierigheid om te vernemen hoe Ella's etentje bij Nicolas is verlopen. Het meisje ligt echter niet in haar bed. Frederico vertelt Lukas dat hij loopbaanonderbrekin...
 • 106. Ella - 106

  Onderzoeksrechter Sven komt langs in het salon om te melden dat de procureur alle klachten tegen Ella en Inge heeft laten vallen. Linda heeft afgesproken met Jasper, maar Norbert gooit roet in het ...
 • 107. Ella - 107

  Inspecteur De Beer heeft vernomen dat Yasmine de laatste is die Wolfs heeft gezien voor hij op de vlucht sloeg en confronteert het meisje ermee. Ook Carmen legt Yasmine het vuur aan de schenen, maa...
 • 108. Ella - 108

  Ella is trots op Nicolas wanneer ze hoort hoeveel moeite hij heeft gedaan om tot in het kapsalon te geraken. Cindy kijkt uit naar haar date met Jimmy, maar ook Anthony kan niet meer wachten tot zij...
 • 109. Ella - 109

  Ella gaat bij Jens op bezoek. Ondertussen staat Walter voor Cindy's deur: hij heeft zijn vrouw verlaten en wil bij haar komen wonen. In De Wingerd loopt Ella Norbert tegen het lijf. Hij is blij haa...
 • 110. Ella - 110

  Ella studeert voor haar examens om een diploma lager onderwijs te behalen. Nicolas en Norbert beslissen een drink te organiseren om aan het personeel van De Wingerd duidelijk te maken dat ze een ni...
 • 111. Ella - 111

  Cindy zwicht voor Walter. Hij mag eventjes bij haar logeren, maar moet dan wel op de zetel slapen. Fahadirs ziekte brengt hem en zijn dochter dichter bij elkaar. Ook van Frederico krijgt Yasmine ve...
 • 112. Ella - 112

  Linda gaat op bezoek bij Jasper. Nicolas heeft er moeite mee dat Ella als poetsvrouw in De Wingerd werkt en stelt haar daarmee teleur. Om het goed te maken, bedenkt de schuchtere jongeman een origi...
 • 113. Ella - 113

  Carmen en Yasmine hebben een hoog oplopende ruzie omdat Yasmine Frederico nog altijd niet heeft opgebiecht dat ze een affaire met dokter Wolfs heeft gehad. Ella studeert voor haar examens, maar pie...
 • 114. Ella - 114

  Anthony is teleurgesteld als blijkt dat Lukas niet van plan is hem op de personeelsdrink van De Wingerd uit te nodigen. Ella is verliefd en loopt op wolkjes. Yasmine biecht aan Frederico haar affai...
 • 115. Ella - 115

  Linda is kwaad op Norbert omdat hij Jasper wil overplaatsen naar een ander ziekenhuis. Ze spreekt hem erop aan op de personeelsdrink van De Wingerd. Cindy wordt gek van Walter, maar kan hem 's nach...
 • 116. Ella - 116

  Ella kampt met twijfels: ze kan niet kiezen tussen Nicolas en Jens. Norbert annuleert Jaspers overplaatsing. Walters vrouw brengt een bezoekje aan Salon Cindy en brengt de kapster verrassend nieuws...
 • 117. Ella - 117

  Cindy wil dat Walter vertrekt, maar hij smeekt haar om een allerlaatste kans. Arends is teleurgesteld omdat Norbert het niet voor Ella opneemt tegenover vader De Prins. Na een gesprek met Frederico...
 • 118. Ella - 118

  Clio probeert haar vader te overtuigen van haar onschuld en schuift de schuld af op Wolfs. Norbert gelooft zijn dochter op haar woord en vraagt haar naar huis te komen, maar wat hij niet weet is da...
 • 119. Ella - 119

  Frederico klaart het misverstand over Ella en hem uit. Ze beslist om Nicolas te laten beslissen over hun toekomst en trekt naar de loft om het hem te vertellen, maar wanneer ze daar arriveert is Ni...
 • 120. Ella - 120

  Ella vraagt Norbert een brief te bezorgen aan Nicolas. In afwachting van zijn antwoord stort ze zich op haar komende examens. Tot opluchting van Anthony belooft Lukas dat hij Norbert zal zeggen hoe...
 • 121. Ella - 121

  Nicolas ontvangt de proefdrukken van Ella's kinderboek. Hij maakt Norbert duidelijk dat Clio Ella's plaats niet zal kunnen innemen. Salon Cindy zal het in de kapperswedstrijd moeten opnemen tegen c...
 • 122. Ella - 122

  Walter probeert als een dief in de nacht weg te sluipen, maar wordt op heterdaad betrapt. Cindy moet op zoek naar een nieuw knipmodel. Jasper krijgt slecht nieuws te horen van de dokter. Ella moet ...
 • 123. Ella - 123

  Yasmine ondergaat een bloedonderzoek. De test zal uitwijzen of ze als donor voor haar vader kan fungeren. Ella krijgt de resultaten van haar examens. Linda en Ella besluiten op zoek te gaan naar Ci...
 • 124. Ella - 124

  Tot haar grote verbazing ontdekt Ella in de blokhut proefdrukken van haar kinderboek. Nu Anthony het steeds drukker heeft met zijn zangcarrière besluit Cindy op zoek te gaan naar een extra hulpkrac...
 • 125. Ella - 125

  Ella loopt op wolkjes na haar eerste nacht samen met Nicolas. Die beseft dat hij Ella nog geen verlovingsring heeft gegeven en wil deze fout koste wat het kost rechtzetten. Lukas speelt open kaart ...
 • 126. Ella - 126

  Norbert vraagt Lukas zijn geaardheid verborgen te houden voor moeder en vader De Prins. De dokter heeft echter geen zin om de schijn nog langer op te houden. Lukas doet een onthutsende ontdekking o...
 • 127. Ella - 127

  Clio solliciteert, vermomd als Barbara, bij Cindy voor de job van deeltijds kapster. Het klikt meteen tussen de twee. Lukas laat een tweede bloedstaal van Yasmine onderzoeken, in de hoop dat het la...
 • 128. Ella - 128

  Het etentje met de ouders van Nicolas verloopt moeizaam. De sfeer wordt er niet beter op wanneer ook Norbert onverwacht opduikt. Cindy, Clio en Carmen zetten samen de bloemetjes buiten in Bar Taxi....
 • 129. Ella - 129

  Ella en Clio komen oog in oog te staan met elkaar. Carmen botst tijdens het poetsen op de resultaten van de bloedonderzoeken van Yasmine en Jasper. Nadat ze zich bij Arends heeft geïnformeerd, conf...
 • 130. Ella - 130

  Ella komt tegenover Antoine op voor zichzelf en voor haar relatie met Nicolas. Antoine doet Lukas een verrassende bekentenis. Yasmine wil koste wat het kost de waarheid achterhalen en doet een inbr...
 • 131. Ella - 131

  Nicolas wil een persconferentie organiseren om Ella officieel voor te stellen als zijn toekomstige bruid en schakelt hiervoor de hulp van Norbert in. Antoine brengt een bezoekje aan Cindy. Hij prob...
 • 132. Ella - 132

  Cindy wil de Blitz Blade Cutters Contest koste wat het kost winnen en stelt alles in het werk om een knipmodel te vinden. Norbert is volop bezig met de organisatie van de persconferentie naar aanle...
 • 133. Ella - 133

  De dag van de Blitz Blade Cutters Contest is aangebroken en het komt tot een rechtstreekse confrontatie tussen Salon Cindy en Sister Snit. Jasper en Yasmine krijgen de resultaten van het labo. Jasp...
 • 134. Ella - 134

  Ella maakt zich klaar voor de persconferentie en vertrekt naar De Wingerd waar Nicolas op haar wacht. Daar aangekomen heeft hij een verrassing voor haar. Anthony is niet blij met zijn nieuwe haarkl...
 • 135. Ella - 135

  Op de persconferentie krijgen Ella en Nicolas steun uit onverwachte hoek. De ouders van Nicolas leggen hun ruzie bij en keren terug naar Monaco. Na een gesprek met Norbert neemt juffrouw Linda een ...
 • 136. Ella - 136

  Ella heeft de nacht bij Nicolas doorgebracht. Clio leest met veel interesse de krantenartikels over Ella, maar is vooral nieuwsgierig naar Ella's vader. Anthony is teleurgesteld omdat er in de kran...
 • 137. Ella - 137

  Ella is bij Nicolas ingetrokken. Ze heeft het moeilijk nu Frederico en juffrouw Linda voor haar werken. Wanneer ze een glas gaat drinken met Cindy, verliest ze de tijd uit het oog. Yasmine en Jaspe...
 • 138. Ella - 138

  Nicolas heeft een paniekaanval gekregen omdat Ella nog niet thuis was. Even later krijgt Ella een uitbrander van juffrouw Linda. Cindy is niet blij wanneer ze hoort dat Anthony van plan is om met L...
 • 139. Ella - 139

  Ella gaat naar Cindy om de rest van haar spullen op te halen. Clio helpt haar een handje en stopt de brief van Ella's vader terug waar ze hem gevonden heeft. Carmen werkt Willem, die beweert Ella's...
 • 140. Ella - 140

  Ella kan moeilijk aanvaarden dat Willem haar vader is, maar nadat ze zijn handschrift vergeleken heeft met dat van de brief, kan ze niet anders dan hem geloven. Norbert maant haar aan om voorzichti...
 • 141. Ella - 141

  Ella en Nicolas gaan samen naar Bar Taxi. Voor Nicolas is dit een grote stap en hij voelt zich onwennig. Cindy probeert Ella ervan te overtuigen dat Willem een DNA-test moet ondergaan. Clio schrikt...
 • 142. Ella - 142

  Norbert en Ella proberen Willem ervan te overtuigen om een DNA-test te ondergaan. Anthony's single wordt op de radio gedraaid en krijgt goede commentaren. Anthony is in de wolken, maar voor Lukas b...
 • 143. Ella - 143

  Anthony's interview verloopt niet zoals gepland. Cindy geeft aan Clio toe dat ze zo snel mogelijk een kind wil en dat ze daarom met de pil is gestopt. Willem dineert bij Ella en Nicolas, wanneer hi...
 • 144. Ella - 144

  Het DNA-onderzoek wijst uit dat Willem Ella's biologische vader is. Zij heeft tijd nodig om aan de situatie te wennen. Cindy datet erop los om de geschikte donor voor haar baby te vinden, maar de z...
 • 145. Ella - 145

  Ella kan moeilijk wennen aan het idee dat Willem haar vader is. Clio verklapt Cindy's geheim per ongeluk aan Anthony, maar ze vertelt niet om wie het gaat. Anthony wil koste wat het kost achterhale...
 • 146. Ella - 146

  Willem maakt in Bar Taxi kennis met Ella's vrienden. Cindy leert Nicolas de kneepjes van het uitgaansleven. Ze geraken in de problemen wanneer ze op een bende onruststokers stoten. Jasper wordt aan...
 • 147. Ella - 147

  Willem voelt zich thuis in de loft. Hij en Ella groeien naar elkaar toe. Cindy koopt een ovulatietest en maakt Clio duidelijk dat het menens is. Yasmine mag het ziekenhuis verlaten, maar ze maakt z...
 • 148. Ella - 148

  Willem ontdoet zich in het park van zijn gsm en het flesje arsenicum. Arends schakelt Ella in als assistente, tot grote ergernis van Ria die hierover haar beklag doet bij Norbert. Anthony en Lukas ...
 • 149. Ella - 149

  Ella is er meer dan ooit van overtuigd dat Jens uit zijn coma zal ontwaken. Nicolas voelt zich schuldig over de eenmalige vrijpartij met Clio en twijfelt of hij dit aan Ella moet opbiechten. Na een...
 • 150. Ella - 150

  Ella maakt zich zorgen om Willem, die nog altijd geen teken van leven heeft gegeven. Maar er is ook goed nieuws: ze mag als zaalassistente aan de slag in De Wingerd. Op de luchthaven loopt Lukas zi...
 • 151. Ella - 151

  Willem wordt hardhandig aangepakt door Charlie, die geld wil zien. Dit doet de bedrieger besluiten alsnog door te gaan met het plan om Nicolas te vergiftigen. Carmen vertelt Nicolas' geheim aan Cin...
 • 152. Ella - 152

  Ella en Nicolas beginnen aan de organisatie van hun huwelijk. Ella voelt er zich niet goed bij dat de familie De Prins alles zal betalen, maar Norbert doet haar een voorstel. Willem brengt Clio's p...
 • 153. Ella - 153

  Willem krijgt last van zijn geweten en haast zich terug naar de loft om te beletten dat Nicolas de vergiftigde pudding opeet. Yasmine blijft koppig weigeren om het geld van haar vader te aanvaarden...
 • 154. Ella - 154

  Ella betrapt Willem tijdens het stelen van de kostbare orchideeën van Nicolas. Hij bekent dat hij geld nodig heeft. Ondertussen ontdekt Cindy dat de man een bedrieger is en zij wil Ella meteen op d...
 • 155. Ella - 155

  Ella kan zich moeilijk op haar studies concentreren. Ze voelt zich schuldig tegenover Nicolas omdat haar zogenaamde vader zijn serre heeft vernield. Clio vertelt Anthony dat Cindy kunstmatige insem...
 • 156. Ella - 156

  Nicolas maakt zich zorgen om Ella. Om haar gedachten te verzetten, boekt hij een massage voor zijn verloofde. De avond verloopt naar wens en Nicolas besluit Ella op te biechten dat hij het bed met ...
 • 157. Ella - 157

  Nicolas wil alles zo snel mogelijk regelen voor zijn huwelijk met Ella. Zij maakt zich ondertussen zorgen over haar examen en is bang dat ze het zal verknoeien. Ondanks de zorgwekkende conditie van...
 • 158. Ella - 158

  Nicolas vraagt Cindy zijn haar te komen knippen omdat hij er goed wil uitzien op zijn drink. Wanneer de kapster ontdekt dat ze een dubbele boeking heeft, stelt Barbara voor dat zij naar Nicolas gaa...
 • 159. Ella - 159

  Ella vertelt Inge dat ze haar talisman kwijt is. Frederico ergert zich steeds meer omdat Yasmine zo onverschillig doet over het huis dat ze op het oog hebben. Norbert kan Anthony ervan overtuigen d...
 • 160. Ella - 160

  Frederico is kwaad omdat Yasmine op zijn verjaardag met een vriendin gaat shoppen, maar er is iets dat hij niet weet. Carmen stort in en vertelt haar vrienden dat Mario en zij uit elkaar zijn. Wann...
 • 161. Ella - 161

  Clio smeekt haar vader om hulp. Norbert belooft er alles aan te doen om zijn dochter uit de gevangenis te houden, maar ze moet zich wel bij de politie gaan aangeven. Norbert vertelt Ella en Nicolas...
 • 162. Ella - 162

  Cindy wil dat Ella naar De Wingerd terugkeert. Ze mag haar geluk niet door Clio laten kapotmaken. Linda twijfelt eraan of Clio wel degelijk zwanger is van Nicolas en dringt aan op een vaderschapste...
 • 163. Ella - 163

  Door de gebeurtenissen met Clio kan Ella zich maar moeilijk op haar volgende examen concentreren en ze neemt een grote beslissing. In een oud schoolboek van Nicolas vindt Ella een opstel waarin haa...
 • 164. Ella - 164

  Ella en Nicolas genieten van de picknick en de ballonvaart. Wanneer ze opnieuw in De Wingerd zijn, worden ze voor de eerste keer met de zwangere Clio geconfronteerd. Lukas en Anthony maken zich zor...
 • 165. Ella - 165

  Nicolas en Ella ontvangen een brief van Clio. Deze laatste ontmoet de ouders van Jens en bekent aan hen wat ze in het verleden heeft gedaan. Als Ella Clio en Jens' ouders samen ziet, weet ze niet w...
 • 166. Ella - 166

  Clio weet Norbert te overtuigen een publieke biecht te doen, waarop hij iedereen uitnodigt. Maar of er veel volk zal komen, is de vraag. Carmen vindt het niet leuk dat Frederico haar ontwijkt. Anth...
 • 167. Ella - 167

  Yasmine hoort Frederico en Carmen per toeval over hun kus discussiëren. Cindy broedt op een plan om Ella en Clio met elkaar te verzoenen. Anthony wordt op het laatste moment uitgenodigd voor een BV...
 • 168. Ella - 168

  Nicolas is bezorgd wanneer Ella de volgende ochtend niet naast hem ligt. Frederico zoekt toenadering tot Yasmine. Anthony denkt dat Lukas jaloers is op zijn succes. Clio brengt een bezoekje aan het...
 • 169. Ella - 169

  Jasper weet dat zijn tijd gekomen is en wil dan ook stoppen met zijn hartmedicatie. Linda heeft een verrassing voor hem. Nicolas, Cindy en Anthony zijn erg bezorgd om Ella's verdwijning. Anthony no...
 • 170. Ella - 170

  Linda en Yasmine brengen alles in gereedheid voor de huwelijksplechtigheid. Anthony heeft een plan bedacht om Lukas te tonen hoe belangrijk hij voor hem is. Clio zoekt Ella op in de blokhut. Cindy ...
 • 171. Ella - 171

  Jasper heeft zijn laatste adem uitgeblazen. Cindy en Anthony trekken naar De Wingerd om Linda en Yasmine hun medeleven te betuigen. Ella en Clio komen terug thuis. Jens komt eindelijk bij bewustzij...
 • 172. Ella - 172

  Vrienden en familie nemen afscheid van Jasper Fahadir. Anthony brengt een emotioneel eerbetoon aan zijn vriend. Linda zweert Clio dat ze Nicolas en Ella tegen haar zal beschermen. Ella mag opnieuw ...
 • 173. Ella - 173

  Linda heeft het moeilijk met de dood van Jasper en het vertrek van Yasmine. Nicolas wil een documentaire over zijn orchideeën draaien. Cindy overtuigt Carmen om zich op een datingsite in te schrijv...
 • 174. Ella - 174

  Ella is verbaasd wanneer Nicolas haar vertelt dat hij een documentaire gaat maken. Hij bekent haar ook dat hij jaloers is op Jens en hiervoor zou hij wel eens een grondige reden kunnen hebben. Jens...
 • 175. Ella - 175

  Ella en Nicolas maken een fietstocht met Frederico's tandem. Alles gaat goed tot ze een lekke band krijgen, waardoor Nicolas zijn eerste les bij Cindy dreigt te missen. Norbert is razend wanneer hi...
 • 176. Ella - 176

  Jens zoekt Ella op en excuseert zich voor de kus, maar niet voor de gevoelens die hij voor haar heeft. Nicolas' eerste les bij Cindy verloopt goed, tot hij zijn nieuwe kennis in de praktijk moet om...
 • 177. Ella - 177

  Ella voelt zich steeds vaker overbodig. Zowel Nicolas als Norbert vinden dat ze als toekomstige mevrouw De Prins niet als zaalassistente of verpleegster hoeft te werken. Nicolas wordt door Cindy en...
 • 178. Ella - 178

  Wanneer Ella een opmerking van Linda krijgt, stort ze haar hart uit bij Cindy. Nicolas wil dat zijn verloofde met hem meegaat naar het productiehuis, maar daar loopt het fout. Later raadt Cindy Ell...
 • 179. Ella - 179

  Nicolas confronteert Ella met wat hij in de studio heeft gehoord en stuurt haar weg uit de loft. Hij is ervan overtuigd dat het hart van zijn verloofde niet langer bij hem ligt, maar bij Jens. Norb...
 • 180. Ella - 180

  Nu Nicolas haar spullen heeft opgestuurd, is Ella in de veronderstelling dat het definitief voorbij is tussen hen. Linda dringt er bij Nicolas op aan de brokken te lijmen. Carmen staat er de laatst...
 • 181. Ella - 181

  Carmen wordt op het matje geroepen bij Norbert. Anthony heeft weer zijn kuren. Ella en Clio gaan samen de stad in om een winkel voor de geboortelijst te zoeken en lopen Jens tegen het lijf. Hij nod...
 • 182. Ella - 182

  Ella geeft aan Jens toe dat ze nog niet over Nicolas heen is. Cindy ziet in dat Jens wel degelijk een goede vriend is voor Ella en besluit hem een kans te geven. Ella krijgt het persbericht over de...
 • 183. Ella - 183

  Ella begint haar interimjob als fietskoerier en moet een pakje afleveren bij Nicolas. Lukas dringt er bij Anthony op aan een keuze te maken tussen een van zijn carrières. Carmen en Frederico geven ...
 • 184. Ella - 184

  Ella beslist om weer te gaan studeren. Nu ze met Nicolas heeft gebroken, wil ze haar diploma behalen en daarvoor kan ze op de hulp van Jens rekenen. Yasmine gaat op zoek naar Frederico. Anthony kri...
 • 185. Ella - 185

  Norbert en Lukas voeren een controle uit in De Wingerd. Lukas kijkt uit naar een etentje met Anthony, maar de avond draait anders uit dan hij had gehoopt. Anke heeft een verrassing voor Norbert. Ni...
 • 186. Ella - 186

  Ella heeft moeite om zich op haar studies te concentreren. Jens probeert haar te helpen, maar houdt er een nogal vreemde methode op na. Linda maakt duidelijk dat ze Clio's aanwezigheid in de loft n...
 • 187. Ella - 187

  Ella bekent Jens dat ze verliefd is op hem. Cindy probeert te bemiddelen tussen Anthony en Lukas, maar haar vriend weigert om zich bij Lukas te verontschuldigen. Norbert krijgt bezoek van inspecteu...
 • 188. Ella - 188

  Carmen ontdekt dat Sam Stockmans onder een valse naam op een datingsite staat. Ze ziet haar kans om hem een toontje lager te laten zingen en schakelt Yasmine in. Wanneer inspecteur De Beer het vals...
 • 189. Ella - 189

  Vandaag is Anthony's grote dag maar Lukas wil niet naar zijn optreden komen kijken. De dokter is niet de enige die afhaakt. Yasmine heeft vanavond met Sam Stockmans afgesproken. Ella studeert voor ...
 • 190. Ella - 190

  Anthony wordt met een ontwrichte schouder naar De Wingerd gebracht. Lukas wil hem pas behandelen nadat hij zijn verontschuldigingen aan hem en aan zijn vrienden heeft aangeboden. Ella en Jens breng...
 • 191. Ella - 191

  Linda is razend wanneer ze hoort dat Nicolas van plan is om aan het grote publiek bekend te maken dat hij de vader is van Clio's baby. Daarop trekt ze naar de politie. Ella kan niet met Jens meegaa...
 • 192. Ella - 192

  Sam Stockmans probeert het met Norbert op een akkoordje te gooien. Frederico is Yasmine dankbaar voor wat ze heeft gedaan, maar wat hem betreft is hun relatie definitief voorbij. Clio is razend op ...
 • 193. Ella - 193

  Jens wacht Ella in het restaurant op om haar te vertellen hoe graag hij haar ziet. In De Wingerd verdwijnen de laatste tijd geregeld maaltijden van patiënten. Lukas wil er het fijne van weten en ga...
 • 194. Ella - 194

  Ella zet nog eens alles op alles voor haar laatste examen. Nicolas blijft doof voor Linda's bezwaren met betrekking tot zijn huwelijk met Clio. Anthony wil Lukas een nieuwe look bezorgen. Lotte pro...
 • 195. Ella - 195

  Lukas verneemt dat Anke van plan is De Wingerd te verlaten. Clio heeft het zwaar in de gevangenis. Ze vraagt haar vader om zijn contacten aan te spreken en iets te regelen. Ella en Jens besluiten n...
 • 196. Ella - 196

  Nadat ze een paar glazen te veel op heeft, bekent Anke haar grote geheim aan Yasmine. Zij dringt erop aan Linda de waarheid te vertellen. Jens vraagt Lotte om uit zijn leven te verdwijnen. Wanneer ...
 • 197. Ella - 197

  Nicolas en Ella brengen samen een bezoekje aan Clio in de gevangenis. Die vraagt Ella om haar getuige te zijn. Anthony is boos wanneer blijkt dat Lukas maar weinig vertrouwen heeft in de outfits di...
 • 198. Ella - 198

  Ella denkt dat zij en Jens om de verkeerde redenen bij mekaar zijn en ze vertelt hem over haar twijfels. Clio wordt uit de gevangenis vrijgelaten wegens gebrek aan bewijzen en ze neemt opnieuw haar...
 • 199. Ella - 199

  Clio maakt iedereen wijs dat Norbert bij een verre neef in Oostenrijk op bezoek is, maar Linda ruikt onraad. Jens en Ella nemen afscheid van elkaar. Clio broedt op een plan om haar stiefzus uit haa...
 • 200. Ella - 200

  Ella besluit op Clio's voorstel in te gaan en ze krijgt een telegram van Nicolas. Cindy en Anthony zijn ervan overtuigd dat haar ex-verloofde nog steeds een boon voor haar heeft. Inspecteur Kakelbe...
 • 201. Ella - 201

  Norbert waarschuwt Carmen voor Clio. Ella bezweert Nicolas dat ze hem niet zal vergeten in Zuid-Afrika. Frederico, Anthony en Lukas gaan in De Wingerd op zoek naar Norbert, terwijl Carmen en Cindy ...
 • 202. Ella - 202 (Finale deel 1)

  Tegen de tijd dat Norbert en Kakelberghs worden bevrijd, is Clio al lang gevlucht. Ella neemt afscheid van haar vrienden en vertrekt op avontuur naar Zuid-Afrika.
 • 203. Ella - 203 (Finale deel 2)

  Ella leidt een gelukkig leven met haar moeder Tessa. De toekomst lijkt hen gunstig gezind, zeker wanneer Tessa zich verlooft met Norbert. Hij is directeur van De Wingerd, de privékliniek waar Tessa...
 • 204. Ella - 204 (Finale deel 3)

  Ella leidt een gelukkig leven met haar moeder Tessa. De toekomst lijkt hen gunstig gezind, zeker wanneer Tessa zich verlooft met Norbert. Hij is directeur van De Wingerd, de privékliniek waar Tessa...
 • De beste Vlaamse en internationale programma’s van VTM, Q2, Vitaya, CAZ, CAZ 2 en VTM Kids
 • Een aparte kidswereld waar ze uren zoet zijn
 • Kijk live, uitgesteld of bingewatch
 • Nu ook op je TV dankzij Airplay, Apple TV, Android TV en Chromecast
 • En dat helemaal gratis