Voor u kom ik uit mijn kot!

Make Belgium Great Again

Ik blijf in mijn kot. Want als iedereen in zijn kot blijft, zorgen we voor elkaar.

Maar misschien heeft iemand in de buurt hulp nodig? Dan hebben wij een oplossing! Wil je graag iemand helpen?
GREAT!

Vul dan dit briefje in met je contactgegevens, kom uitzonderlijk uit je kot en steek het in de brievenbus van je buren.

Spread dit briefje, not the virus! Want hey, voor u kom ik uit mijn kot!
#voorukomikuitmijnkot
#samentegencorona