De Sint is op ronde

De Sint heeft maar beter een goeie levensverzekering, want door de sneeuwval liggen er heel wat Vlaamse daken bijzonder glibberig bij. Maar plichtsbewust als hij is zal de man weer alle kinderen vannacht overladen met cadeautjes. Omdat de Sint al een dagje ouder wordt, heeft hij het werk wat gespreid. Zo kwam hij al eens even piepen bij sommige leerlingen in het eerste jaar van de Sint - Cajetanusschool in Perk.

Meer video's van Voor de Show