Back in Time: 30 oktober

Dertig oktober, een dag die Frank De Winne zich voor de rest van zijn leven zal herinneren, want exact 10 jaar geleden werd hij voor het eerst de ruimte ingeschoten. Het is ook de dag van de onbevlekte ontvangenis van Jommeke in het weekblad 'Kerkelijk Leven'. Twee gebeurtenissen, die samen met nog heel wat andere wordt besproken door VTM-journalist Boudewijn Van Spilbeeck, Familie-actrice Caroline Maes en actrice Els de Schepper in deze 'Back In Time'.