Nathalie en Bert doen het 'Voor de Show'

Ondertussen weten we al dat Bert de battle met Nathalie won, maar toen de spanning nog hoog zat en de elektriciteit voor de battle duidelijk voelbaar was, kwamen de collega's van Voor de Show langs om de talenten aan de tand te voelen. Een licht zenuwachtige Bert en een zelfzekere Nathalie verschenen toen ten tonele.