Astrid in het 'vogelenkot'

Astrid en John worden rondgeleid in de mansion van de steenrijke Michael Scott. Eén van de te ontdekken plaatsen is een immense volière. Maar Astrid is er niet gerust in.