Valkuil-deelnemer weet het antwoord niet en ... vloekt erop los

Welke rivier stroomt door Londen? Valkuil-kandidate Rani moet de oplossing schuldig blijven en antwoordt dan maar met een scheldtirade.

Meer video's van Valkuil