Votingreglement The Voice van Vlaanderen

VOTING PROTOCOL THE VOICE 2019

Basisopzet :

• Voting via sms 6677 en via vtm.be
• Stemmen via vtm.be is gratis en kan één keer per kandidaat en per stemronde
• Stemmen via sms kost € 0,75 en kan meerdere keren per kandidaat en per stemronde
• 4 lives : start op 3 mei # Finale op 24 mei
• Elke coach start met 3 kandidaten ( in totaal dus 12 kandidaten)

• Live 1 : 12 kandidaten (3 per coach)
o De coach zelf stuurt 1 kandidaat van zijn team dadelijk naar de volgende ronde.
o Het publiek kiest per coach 1 kandidaat voor de volgende ronde. De kandidaat met het hoogst aantal stemmen gaat verder naar de volgende ronde.
♣ Indien de kandidaat van de coach hierbij zit, wordt automatisch de eerstvolgende kandidaat in de ranking genomen.
o Er blijven dus per coach nog 2 kandidaten over

• Live 2 : 8 kandidaten ( 2 per coach)
o De coach zelf stuurt 1 kandidaat van zijn team dadelijk naar de volgende ronde
o Op het einde van het programma kan het publiek kiezen uit de 4 overgebleven kandidaten.
De 2 kandidaten - over de verschillende teams heen - met het hoogst aantal stemmen gaan verder naar de volgende ronde.
o Er blijven dus in totaal nog 6 kandidaten over

• Live 3 : 6 kandidaten
o Het publiek kiest 4 kandidaten uit de 6 overblijvers.
o De 4 kandidaten met het hoogst aantal stemmen gaan verder naar de finale.

• Finale/Live 4 : 4 kandidaten strijden om de titel “The Voice van Vlaanderen”
o De winnaar is degene met de meeste stemmen bij het afsluiten van de voting.

Openen en sluiten van de voting :

De voting wordt door de presentator/presentatrice geopend in de loop van de show. Dit gebeurt duidelijk in beeld naar de kijker toe met volgende bewoordingen : “De kijkers thuis kunnen vanaf nu stemmen” . Op dat moment worden alle tellers op nul gezet en wordt tevens het tijdstip genoteerd van de start van de voting
Tevens wordt er een duidelijk afsluitmoment gecommuniceerd naar de kijker toe op gelijkaardige manier : “ De voting wordt nu afgesloten , U kan niet meer stemmen”. Op dat moment worden de lijnen gesloten , het tijdstip wordt genoteerd en 1minuut later worden de tellers een laatste keer gerefreshed.

Meedelen van resultaten :

Na afsluiting van de voting wordt de uitslag doorgegeven aan de productieverantwoordelijke van dienst middels een voor echt verklaard papier met daarop de namen van de hoogst geklasseerde kandidaten en hun volgorde.
In de finale krijgt de productieverantwoordelijke de naam van de winnaar en overhandigt de votingverantwoordelijke of de dienstdoende deurwaarder een briefomslag aan de presentator/presentatrice met daarin de naam de winnaar.

Toezicht op de voting :

De voting staat onder toezicht van gerechtsdeurwaarders De Ceuster & Van Landeghem. De voting zelf wordt begeleid door een verantwoordelijke van CM Telecom, het bedrijf dat instaat voor het verzamelen van de stemmen, en door iemand van MEDIALAAN die de online voting beheert.

In geval van overmacht, technische storingen of enig probleem van welke aard of oorsprong ook, waardoor enig geldig stemkanaal verstoord wordt of uitgeschakeld wordt, dan beslist de gerechtsdeurwaarder over het verloop als volgt :
a) Indien de gerechtsdeurwaarder oordeelt dat de binnengekomen stemmen representatief zijn, dan is de uitslag geldig en definitief. De combinatie met het hoogste aantal stemmen gaat naar de volgende show.
b) Indien de gerechtsdeurwaarder oordeelt dat de binnengekomen stemmen niet representatief zijn omdat er niet kan gestemd worden via vtm.be, dan wordt er enkel rekening gehouden met de uitslag van de SMS voting.
c) Indien de gerechtsdeurwaarder oordeelt dat de binnengekomen stemmen niet representatief zijn om redenen andere dan die van bovenstaande aard, of in geval van technische storingen die ervoor zorgen dat er ook geen SMS voting is, dan wordt er overgegaan naar een extra stemming door de coach van het desbetreffende team.

Verslag van de voting :

Tijdens de voting worden alle punten van de jury en alle stemmen van de kijkers verzameld in een excell-sheet. Deze sheet wordt op geregelde tijdstippen uitgeprint met melding van uur en datum. Deze sheets worden ook door de votingverantwoordelijke voor echt ondertekend.
Middels deze logfiles kan de voting te allen tijde gereconstrueerd worden.

FAQ’s

1. Aantal votes
a. Online vote via vtm.be: Per stemronde en per kandidaat kan men 1 keer voten.
Via sms: kan men zoveel votes uitbrengen als men zelf wil.
b. Elke stem die op het systeem binnenkomt en correct is wordt meegerekend.
c. De stemmen die te vroeg of te laat binnenkomen, worden niet meegeteld.
d. Het totaal aantal votes wordt nooit meegedeeld om speculaties onder de kandidaten te vermijden.

2. Juiste vote
a. online vote via vtm.be : volg de instructies op de site
b. SMS : de voornaam van de kandidaat -eventueel aangevuld met de eerste letter van de achternaam-dient gestuurd te worden naar het betalend verkorte nummer 6677. Alle andere berichten die op dit nummer binnenkomen worden niet in aanmerking genomen voor de stemming.

3. Traceerbaarheid/ congestie
a. Alle stemmen worden in een database verzameld en zijn altijd traceerbaar
b. Bij congestie of overbelasting van het netwerk van één van de operatoren kunnen we enkel die stemmen aanvaarden die effectief op het platform zijn binnengeraakt.
c. Er is voortdurende monitoring van de netwerken
d. Stemmen vanuit het buitenland kan enkel via vtm.be.