Een veel te pikant gerecht

Stephen tracht de jury te overtuigen met een familiegerecht. "Een terroristische aanslag" oordeelt Herman.