The Guardians

Woensdag in Telefacts: Hallucinante verhalen van bejaarden die in handen vallen van bewindvoerders die toegang hebben tot hun bankrekening, lijfrente, testament en hun hele vermogen, op een volstrekt legale manier. Dat werkt natuurlijk misbruiken in de hand. Onschuldige gepensioneerden worden door corrupte bewindvoerders thuis weggelokt en opgesloten in een instelling, volledig afgesneden van de buitenwereld en hun familie. Een duister handeltje waarin niet alleen bewindvoerders, maar ook artsen en zelfs rechters bij betrokken zijn. In de Amerikaanse staat Nevada in Las Vegas zijn dit soort van wanpraktijken schering en inslag.