Wat deed Danneels?

“We kunnen ook, zoals ik al zei, vergiffenis vragen en vergiffenis geven, dat is ook nog een mogelijkheid.” Met die woorden probeert kardinaal Godfried Danneels het slachtoffer van bisschop Roger Vangheluwe te overtuigen om niet met zijn verhaal naar buiten te treden.

Over een ontslag wil hij het niet hebben, ook al heeft Vangheluwe het slachtoffer als kind en als puber jarenlang misbruikt. Het is maar één van de zinnetjes uit de zogenaamde “Danneels-tapes”. Een zinnetje dat volgens z’n advocaat uit z’n context is getrokken. “Danneels wou helemaal niets toedekken. De kardinaal heeft enkel getracht te luisteren en mee te denken.”

Maar andere slachtoffers bevestigen de aanpak van Danneels. Linda Opdebeeck is 46 jaar en voorzitster van de werkgroep Mensenrechten in De Kerk. Van haar 13e tot haar 17e werd ze in het college van Oudergem misbruikt door een broeder die haar lessen Frans gaf.

Elke week moest ze gemiddeld drie keer naar zijn bureau komen. “Hij kwam achter me staan en begon aan me te prutsen. Ook als ik menstrueerde, dan deed hij het ook. Hij waste toen gewoon zijn handen. En dan was het gewoon gedaan”. Toen Linda 17 was had ze er genoeg van: “Ik ben naar hem toegestapt en heb hem vastgepakt en met zijn hoofd tegen de kast geslagen.”  

Toch duurde het tot 2000 voor ze met haar verhaal naar buiten durfde komen. Via priester Rik Devillé kwam haar dossier bij Kardinaal Danneels terecht. “Maar ik heb van Danneels niks gehoord of gezien. Maar ja, als je de pers nu een beetje volgt, zie je dat ik niet de enige was. Hij stuurt ons gewoon naar de bischoppen of de oversten van de orde, maar die doen ook niets. Danneels is toch onze kerkvader? Hij moet onze slachtoffers toch helpen? Ik voel mij in de steek gelaten door hem. ”, zegt Linda streng.

Priester Norbert Bethune vecht al langer voor de rechten van slachtoffers van misbruik in de kerk. Volgens hem krijgen slachtoffers steeds hetzelfde te horen van Danneels. “Ik herinner me nog goed dat we tien jaar geleden met twintig slachtoffers van seksueel misbruik naar Danneels gingen. We werden eerst niet ontvangen, ik heb mijn voet tussen de deur moeten steken om binnen te geraken. Eindelijk binnen, was het niet te beschrijven hoe kardinaals Danneels daar zat. Die man zat daar in een volledige afweerpositie.  Iedereen keek hij bitter aan, en toen de slachtoffers hun verhaal deden was hij absoluut niet bereid om te luisteren. Hij maakt van de slachtoffers altijd daders. En afgelopen weekend is duidelijk geworden dat hij nog steeds zo is.”