Vuil werk

Dinsdag 31 juli - Een publiek toilet onder een dikke laag duivenpoep, een onbewoond huis volgestouwd met afval en prullaria, een rivier vol zwerfvuil, een door een dikke laag vet verstopte riool en hoogspanningsmasten waarvan de verf volledig afgeblakerd is.  Alles moet gekuist worden. Dit is specialistenwerk waar professionele kuisploegen voor ingehuurd worden.

Deze vertoeven dagelijks op de smerigste plekken waar gewone aardelingen nooit zullen komen.  Ze  trachten wat vuil is proper te maken.

Maar brengen ze het ook altijd tot een goede einde? Sommige arbeiders wagen werkelijk hun leven bij het kuisen van hoogspanningsmasten en riolen.  De veiligheidsvoorschriften moeten zeer strikt nageleefd worden of het kan fout aflopen.  Afval is een gevaarlijk goedje dat zeker niet zonder handschoenen kan benaderd worden. De teams weten steeds waar ze aan beginnen maar niet wat ze op hun weg zullen tegenkomen.  Hun grootste vijand is de mens die volgens hen alsmaar onbezonnener tewerk gaat.