Pieter Baan

Woensdag 10 april - Tijdens het proces van Kim De Gelder is gebleken dat er in ons land geen goed systeem bestaat om iemand al dan niet toerekeningsvatbaar te verklaren. In de Belgische Wet staat dat deskundigen verdachten moeten kunnen observeren in een speciaal centrum, maar in de praktijk bestaat dat centrum niet. In Nederland doen ze het wel. In het Pieter Baan Centrum in Utrecht worden elk jaar meer dan 200 verdachten van misdrijven onderzocht. We volgen één van hen tijdens zijn zeven weken in observatie.

Tony wordt verdacht van een hele reeks gewelddadige overvallen en hij is zwaar drugsverslaafd. In het Pieter Baan centrum in Utrecht onderzoeken ze zeven weken lang of hij toerekeningsvatbaar was op het moment dat hij die overvallen pleegde. Klinisch psychologe Carla Van Deutekom legt het hem uit: “Tony, wij proberen samen met jou uit te zoeken in welke mate jij de rem en het stuur over je gedrag hebt en hoe jij veiliger kan worden voor de maatschappij.” Maar Tony zelf pikt hierop in: “Ik vind dat ik knap veilig ben. Ik heb ook al heel veel goede dingen voor mensen gedaan, zoals oude dametjes helpen oversteken.”

In zo’n complexe gevallen, is het volgens Paul Cosyns, die ook Kim De Gelder onderzocht, nodig om een verdachte een hele dag door te observeren. “In België moeten deskundigen verdachten gaan onderzoeken in de gevangenis en in complexe gevallen schiet dat tekort, dan moet je meer kunnen doen dan een paar gesprekken.”

In het Pieter Baan centrum wordt een betrokkene door een heel team van deskundigen onderzocht. Psychiater Michaël Van Ekeren: “Wij bepalen een eventuele stoornis aan de hand van observatie, een medisch onderzoek, allerlei soorten testen, een onderzoek naar de levensloop van de betrokkene, enzovoort.”