Nathalie en Dionalyn: een unieke ontmoeting

Telefacts trekt met actrice Nathalie Meskens naar de Filipijnen voor een unieke ontmoeting met Dionalyn, haar Cuninapetekind. Dankzij de steun van Nathalie en Cunina kan Dionalyn haar droom waarmaken: ze studeert dit jaar af in het middelbaar onderwijs en wil verder studeren voor leerkracht. En dat is een hele prestatie, zeker als je weet dat Dionalyn in Cebu woont, één van de regio's die het ergst getroffen zijn door de tyfoon Haiyan.

In Cebu helpt Cunina tientallen gezinnen met het herstellen van hun vernielde woningen en geeft de organisatie financiële steun aan de straatarme kinderen. Nathalie is al jaren één van de ambassadrices van Cunina. Op de Filipijnen wordt ze geconfronteerd met de ravage die de tyfoon heeft aangericht, duizenden gezinnen leven nog altijd op straat, zonder eten of drinkbaar water. Maar het verhaal van haar petekind Dionalyn geeft Nathalie een sprankeltje hoop.

Een emotionele ontmoeting tussen twee talentvolle, sterke vrouwen.