Mijn wapen, mijn vrijheid

Woensdag 20 maart - In 2012 vielen er in de Verenigde Staten 88 doden bij 2012 massale schietpartijen. President Obama heeft daarom de wapenwetgeving op de politieke agenda geplaatst.
Maar hij zal het niet gemakkelijk hebben in een land waar de wapenindustrie 32 miljard dollar opbrengt en 200.000 mensen tewerk stelt. Er zijn 50.000 wapenwinkels en vooral vrouwen hebben er de laatste jaren de weg naartoe gevonden. 15 tot 20 miljoen vrouwen hebben een vuurwapen, er zijn gespecialiseerde tijdschriften die zich tot hen richten en hun aantal in schietclubs neemt wekelijks toe. Vrouwen en wapens blijken een successtory voor de wapenindustrie te zijn. Maar daar blijft het niet bij. De sector richt zich nu meer en meer op kinderen, en dit met succes.