Leven in een sekte

Woensdag 27 maart - Hersenspoelingen, misleiding, angst en intimidatie in de naam van God. Het overkwam de Amerikaanse Brent Jeffs en Rebekah Schmierer.

Brent is geboren in een polygame, mormoonse gemeenschap die met een ijzeren vuist door zijn oom wordt geleid. Deze bepaalt het leven van ieder die deel uitmaakt van de sekte, zo ook van Brent. Maar hier blijft het niet bij. Op vijfjarige leeftijd maakt Brent een verschrikkelijke ervaring mee die hem zal tekenen voor de rest van zijn dagen.

Rebekah Schmierer en haar moeder Maura maken deel uit van “Het leger van God”, een sekte die er zeer radicale theorieën op nahoudt. Moeder en dochter gehoorzamen de sekteleiders blindelings tot Rebekah gedwongen wordt haar kinderen te slaan.