Het volk beslist

Net als in alle andere assisenzaken heeft ook in het proces Clottemans de volksjury het laatste woord. In de beslotenheid van een klein zaaltje beslissen ‘gewone mensen’ over de schuld of onschuld van de beschuldigde.

In Telefacts beschrijven twee ex-juryleden en een oud voorzitter van het Hof van Assisen welke fases de volksjury tijdens een proces doormaakt en hoe ze uiteindelijk tot een verdict komt. Van zware gewetensvragen tot een stuk taart tijdens de ultieme beraadslaging: assisen door de ogen van de volksrechters.