TRAILER: Het veiligheidskorps

Woensdag 8 mei - Je ziet ze elke dag rijden, de groene celwagens die gedetineerden van en naar rechtbanken over het hele land brengen. Dat transport gebeurt dikwijls door de 400 mensen van het veiligheidskorps, een onderdeel van Justitie. Ze werken in verschillende politiezones en nemen er een aantal taken op zich, zoals dat transport, maar ook de beveiliging van het gerechtsgebouw, bijvoorbeeld.

Staf van de Leest, coördinator van het veiligheidskorps van Antwerpen, vertelt met trots dat er uit het nieuwe justitiepaleis van Antwerpen in zeven jaar tijd nog niemand ontsnapt is. "Er zijn wel pogingen geweest, maar die zijn verijdeld doordat we een heel goed veiligheidssysteem hebben. Van zodra een gedetineerde hier binnenkomt wordt hij of zij gevolgd door camera’s. Ze komen ook nooit in aanraking met het publiek of met magistraten, want we hebben een volledig eigen gangensysteem onder het gerechtshof, waar alleen wij mogen komen."

De mensen van het veiligheidskorps hebben geen vuurwapens en volgens Franky Van Damme, coördinator van de opleiding geweldsbeheersing, is dat een bewuste keuze. "Elk wapen kan ook tegen u gebruikt worden en wij proberen in de eerste plaats op een rustige manier om te gaan met gedetineerden. Bij bepaalde risicogevallen kunnen we altijd terugvallen op de mensen van de politie, die wel gewapend zijn."

Het risicoprofiel van een gedetineerde bepaalt ook hoe hij of zij vervoerd wordt. Meestal gebeurt dat in een groen busje en sommige daarvan zijn meer dan tien jaar oud. "Gedetineerden zitten hier nog met twaalf samen in één ruimte", zegt Staf van de Leest, terwijl hij naar de oude, kapotte zitjes wijst. "In onze nieuwere wagens zitten ze per twee in één cel en da’ s toch iets meer comfortabel."