De middelbare schoolfactuur: onbetaalbaar?

Dinsdag 3 september - Het nieuwe schooljaar is vandaag van start gegaan. Reden te meer om te onderzoeken hoe het kan dat de éne middelbare school - voor dezelfde richting - bijna dubbel zo duur is als de andere een paar kilometer verderop. En is dat verschil eigenlijk te rechtvaardigen? 

Telefacts kon als eerste de nieuwe cijfers inkijken van de Ouderkoepels: een jaar lang hebben bijna 200 Vlaamse gezinnen alle schoolkosten bijgehouden van hun kind(eren) in het middelbaar. Hieruit blijkt dat 681 euro de gemiddelde kostprijs is per kind, per schooljaar. Een hoge prijs, maar nog opvallender is dat het bedrag sterk verschilt van school tot school. Luc De Man, hoofd van de pedagogische begeleidingsdienst van het Gemeenschapsonderwijs stelt onomwonden dat hoge schoolfacturen gebruikt worden als selectiemechanisme. “Er zitten cowboys tussen die de kostprijs gebruiken als een barrière die gelegd wordt voor leerlingen".

Minister van onderwijs Pascal Smet streeft nochtans naar meer sociale gelijkheid  in de klas, maar veel scholen lijken in realiteit te discrimineren door de factuur hoog genoeg te maken. Daardoor kost een “dure” school soms dubbel zoveel als een school een paar kilometer verderop. Telefacts sprak onder andere met Tiny Heirman, een moeder met 4 kinderen in het middelbaar. In de lagere school kon ze rekenen op de maximumfactuur. In het middelbaar vervalt die: “Als ik het zo even bekijk betaal ik ongeveer 6000 euro om mijn 4 kinderen dit jaar naar school te laten gaan”. Vooral de keuze van het boekenpakket doet de factuur voor ouders sterk klimmen.

Het zijn de vakleerkrachten van de scholen die samen met hun directie bepalen welke boeken worden gebruikt. Hun voorkeur blijkt vooral uit te gaan naar invulboeken en werkboeken die niet doorverkocht kunnen worden. Zijn die boeken echt beter of maken leerkrachten en uitgeverijen van schoolboeken onderlinge afspraken? Hoe zwaar weegt de schoolfactuur op het gezinsbudget? En zorgt het verschil tussen dure en goedkope scholen voor sociale ongelijkheid? Telefacts geeft de antwoorden op uw vragen.