Vuil Brussel

"Maak onze stad proper!" Zo heet de nieuwe facebookgroep die vorige week werd opgericht door een inwoner van de Brusselse Marollen. Ondertussen heeft de groep meer dan 1500 leden. Allemaal inwoners van Brussel die vinden dat hun stad -de hoofdstad van Europa- er veel te vuil bij ligt. Nochtans doen de opruimdiensten meer dan hun best. De 2400 vuilnismannen van het Brussels Gewest werken 7 op 7. "Hier ligt bouwafval tussen de witte zakken van de stad. We mogen dat eigenlijk niet meenemen, maar we zien veel door de vingers, anders ligt het er nog veel vuiler bij." Peter Michiels van Net Brussel ziet elke dag dat de Brusselaars het niet zo nauw nemen met hun afval. Sluikstorten is een echte plaag. Telefacts gaat op stap met de zogenaamde sluikstortbrigade van de stad Brussel. Op een uur tijd hebben ze een volle vrachtwagen zwerfvuil, bouwafval en witte vuilniszakken. "We proberen uit te zoeken van wie die zakken zijn, bijvoorbeeld met een GSM-rekening, en dan krijgen ze een boete.", zegt Nicolas Vazquez. "We doen dit elke dag, maar vaak staat er dezelfde dag nog een nieuw sluikstort."