Vlaanderen over Léonard, Léonard over Vlaanderen

2010 was het jaar van André-Joseph Léonard. Op 18 januari 2010 werd  Léonard aangesteld tot de 20ste aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Hij volgde Godfried Danneels op. En dat was meteen een stijlbreuk van formaat. Waar Danneels bekend stond als een aanhanger van de gematigde lijn binnen de Katholieke Kerk, staat Léonard voor de harde lijn van Rome. Danneels was een diplomaat, Léonard is een man die nooit de controverse schuwt.

Al snel na zijn aanstelling wordt Léonard geconfronteerd met een Kerk in crisis. De zaak Vangheluwe doet de Katholieke Kerk in ons land op haar grondvesten daveren en steeds meer verhalen van seksueel misbruik in de Kerk duiken op. Voor  velen kijkt de Kerk té lijdzaam toe en onderneemt ze geen actie. Het vertrouwen van de mensen in de Kerk en in de aanpak van Léonard neemt zienderogen af.

Léonard haalt zich ook de woede en verontwaardiging van de publieke opinie op de hals met zijn controversiële uitspraken rond AIDS en homoseksualiteit. En ook voor de kamercommissie kindermisbruik kan Léonard niet overtuigen.

Telefacts maakt een bilan op van 1 jaar Léonard. In een exclusieve enquête peilden we naar het vertrouwen van de Vlaming in de Katholieke Kerk en z’n aartsbisschop André-Joseph Léonard. Was Danneels een betere aartbisschop dan Léonard? En heeft de Katholieke Kerk imagoschade geleden sinds het aantreden van Leonard?

De resultaten zijn opmerkelijk. En aartsbisschop Léonard reageert. Woensdag, in Telefacts.