Liefde en seksualiteit in het klooster

Telefacts praat met een uitgetreden zuster, en een zuster die vandaag nog actief is, over gevoelens en relaties binnen de kloostergemeenschap.

Zuster Hilde maakt deel uit van de Don Bosco Gemeenschap en stapte op haar 29ste in het klooster. Omdat ze met 5 andere zusters samenwoont, is ze nooit alleen. Eenzaam, soms wel. "Soms denk ik, ik zou ook wel eens een schouder willen, of heel eenvoudig, ik zou ook wel een kind willen." Als we haar vragen of ze gelukkig zou geweest zijn als moeder, of als echtgenoot, is het antwoord steevast "ja".

Dat gemis ervaarde ook Ursula ver der Aa, uitgetreden zuster bij de Zusters van Barmhartigheid. "Mijn biologisch klok tikte in het klooster. Ik vroeg me af: is er niemand die echt van me houdt, had ik geen kinderen gewild?"

Haar vragen werden door de overste afgedaan als een bekoring door de duivel. Ze deed er verder niets mee.

Over één ding zijn beide zusters duidelijk: over gevoelens wordt er niet gepraat en alles wat gevoelens kan uitlokken, wordt gemeden.

Zuster Hilde: "Ik weet dat ik dingen niet opzoek die mij prikkelen, filmbeelden vind ik heel gevaarlijk. Ik wil mijn seksualiteit niet op een lichamelijke manier uiten, niet met mezelf en niet met anderen, en ik probeer dat uit de weg te gaan."