Huurgeschillen

Het aantal huurgeschillen dat voor de vrederechter wordt uitgevochten groeit jaar na jaar.  En het draait niet louter om achterstallige huur. Soms gaan de huurders heel driest te werk en worden woningen geruïneerd achtergelaten. “Een gevolg van de crisis”, zegt een vrederechter. “De laatste twee jaar stel ik steeds meer schrijnende toestanden vast. Veel huurders geraken maar moeilijk uit hun penibele financiële situatie.” Maar voor de eigenaars is dat geen excuus. Zij vinden dat de huurders te veel rechten hebben. Zo ook Jacques. Hij investeerde z’n spaarcenten in een woning die hij nu na de doortocht van slechte huurders volledig moet renoveren. “En het ergste was: ik mocht mijn eigen huis niet meer in om vast te stellen hoe erg het wel was.”

Voor vragen over huurgeschillen kan u terecht op de website www.vredegerechtroeselare.be