De asielcrisis

België is een magneet voor asielzoekers. Uit recente cijfers blijkt dat ons land 4 keer meer asielaanvragen krijgt dan het Europese gemiddelde.

Ook op het terrein is die spectaculaire toename voelbaar, want de overheid slaagt er niet meer in om alle asielzoekers opvang te bieden. De opvangcentra zitten overvol en steeds meer asielzoekers worden op hotel ondergebracht. Wie uit de boot valt, moet zelf onderdak zoeken: in kerken, stations, geïmproviseerde tentenkampen of leegstaande panden.

Voor 6.000 asielzoekers is er vandaag geen opvang. “De toestand wordt onbeheersbaar”, klagen hulporganisaties. Katleen Peeraer zoekt het uit samen met Freya Piryns, senator voor Groen!. Hun tocht door Brussel begint aan de Dienst Vreemdelingenzaken aan het Noordstation.