Perfecte moorden

Donderdag 29 maart - Elk jaar zijn er in ons land ongeveer 75 moorden die nooit ontdekt worden, omdat de dader zijn sporen wist en de moord laat lijken op een natuurlijk overlijden of een zelfmoord. De federale politie wil nu veel alerter zij bij verdachte overlijdens. Bij de minste twijfel moet een gespecialiseerd team ter plaatse gaan en wordt het sterfgeval behandeld als een moord.

 

De perfect moord bestaat. Jaarlijks sterven zo’n 75 mensen zogezegd door zelfmoord, een ongeval of op natuurlijke wijze terwijl het in werkelijkheid gaat om een criminele opzet. ‘We hebben moorden gekend waar de plaats delict netjes opgeruimd was door de dader,’ zegt Frank Van Saelen, hoofd van afdeling moord van de Antwerpse federale gerechtelijke politie. ‘Het is fout te denken dat er niets aan de hand is, als er geen uiterlijke tekenen van geweld te zien zijn op het slachtoffer.’

 

In Antwerpen stuurt het parket al jaren een gespecialiseerd team naar elk verdacht overlijden. Naast het labo, komen ook het afstappingsteam, een moordspeurder en soms een wetsdokter ter plaatse. Die aanpak heet ‘full option’ en vorig jaar is ze 192 keer toegepast en in 22 gevallen bleek er sprake te zijn van moord. Karen Plasschaert van de federale politie: ‘Het is van belang om bij de eerste vaststellingen de juiste inschatting te maken. Iemand kan verdrinken of kan geholpen worden om te verdrinken. Iemand kan zich ophangen of kan opgehangen worden.’

 

Sinds begin dit jaar is ook Brugge begonnen met een proefproject rond verdachte overlijdens. ‘Het is belangrijk dat we op de plaats van een  misdrijf samenwerken met de lokale politie omdat zij vaak als eerste ter plaatse komt en de eerste vaststellingen doet. We willen vermijden dat we maanden of jaren na de feiten iemand moeten laten opgraven voor een autopsie.’

 

De full option-methode zou over het hele land moeten worden toegepast, vindt de federale politie, maar dat  gebeurt nog te weinig waardoor moordenaars door de mazen van het net  kunnen glippen.