Thielemans en Moureaux lossen het mobiliteitsprobleem op

Kathleen Cools vraagt aan de Brusselse politici Freddy Thielemans en Philippe Moureaux op het mobiliteitsprobleem in onze hoofdstad op te lossen. Mits enige logische hersenkronkels komen ze tot een constructieve oplossing, volgens hen toch...