Is het geld teruggestort?

Désiré zoekt Rudy en Maria opnieuw op om na te gaan of ze het bedrag effectief hebben teruggekregen.

Meer video's van Stressvakantie