Straffen op maat

Minister van Justitie Annemie Turtelboom verklaart aan Luk waarom het niet zo gemakkelijk is om gedetineerden met een drugsprobleem binnen de gevangenis te behandelen. Een eerste stap is om drugs buiten de gevangenismuren te houden.

Meer video's van Alloo in de Buitenlandse Gevangenis