'Stille Weldoeners', 3 maanden later

Drie maanden geleden introduceerden we met ‘Stille Weldoeners’ een nieuw programma waarin vier gefortuneerde Vlamingen hun geld, luxe en familie achterlieten om gedurende een week een geheim leven te leiden in een arme achterstandsbuurt in Vlaanderen. Ze gingen aan de slag als vrijwilliger om ‘undercover’ te ontdekken wie hun hulp het best kon gebruiken. Op het einde van hun missie onthulden zij hun ware identiteit en gaven een deel van hun rijkdom weg.

In ‘Stille Weldoeners: 3 Maanden Later’ wordt een stand van zaken gemaakt. Heeft hun ervaring hun kijk op het leven veranderd? En hoe stellen de vrijwilligers en de mensen die grote indruk maakten op de gefortuneerden het vandaag?

Wie trok waarheen?

Selfmade zakenman Marc Vriends keert terug naar Gent, naar de wijk Brugse Poort. De vrijwilligers die hij destijds ontmoette zijn vrienden geworden en hebben een speciale plaats in zijn hart gekregen. Marc neemt zijn echtgenote en dochters Agnes en Melissa ook mee naar huize Triest in Gent, een opvangtehuis waar thuis- en daklozen terecht kunnen voor een warme maaltijd en een bed voor de nacht. De confrontatie met de rauwe realiteit laat een diepe indruk na op Marc zijn gezin.

Het leven van Mathilde en Aline staat volledig in het teken van de daklozen. Dagelijks bieden moeder en dochter de allerarmsten in Brussel een onderkomen, een maaltijd en sociale opvang. Peter Ballière was volledig gewonnen voor hun initiatief. Nu nog gaat Peter langs bij Aline en Mathilde om hen te helpen. Ook zet Peter zich nog steeds in voor de organisatie Mistral, die de dromen van zwaar zieke kinderen probeert waar te maken.

Lud Verhelst keerde voor haar geheime missie terug naar haar geboortestad Kortrijk. Bij Poverello zette zij zich in voor de minderbedeelden. De harde confrontatie met mensen die in armoede leven, raakte Lud diep. Zo ontfermde zij zich onder meer over Freddy, een invalide alleenstaande vader met 5 kinderen. Lud schiep orde en netheid in de chaos van Freddy’s gezin. Drie maanden later plukken Freddy en zijn gezin nog steeds de vruchten van Luds inzet.

Stefan Kerkhofs maakte in Antwerpen onder meer kennis met Let’s go Urban, een hiphop-dansgroep voor jongeren uit kansarme buurten. Bezielster Siham zet zich vrijwillig en onvoorwaardelijk in om de jongeren een toekomst te bieden. Stefan sloot Siham in zijn hart en zorgt er voor dat de hiphop-dansgroep geregeld kan optreden op evenementen die hij organiseert.