Gemeenteraad geschorst wegens 'Sterren op de Dansvloer'

Vrijdagavond 26 maart 19.00. Schepen van Jeugd Wouter Van Bellingen maakt zich klaar voor de eerste liveshow van 'Sterren op de Dansvloer'. Daardoor blijft zijn zitje in de gemeenteraad van Sint-Niklaas leeg.

'Hopelijk is er niets onverwachts misgelopen met de schepen. Ofwel wist hij het op voorhand en had hij ons mogen verwittigen. Maar zo gaat dit niet', liet Annemie Wauman, fractieleidster van CD&V/N-VA, weten.

SOS-2012 en schepen Wouter Van Bellingen zijn verbaasd door de reactie van hun coalitiepartner CD&V, die ronduit belachelijk is.

'Hierbij willen wij bevestigen dat  de schepen zijn afwezigheid via de gebruikelijke kanalen correct  heeft gemeld,  via het secretariaat van de gemeenteraadsvoorzitter die trouwens lid is van CD&V. Op de agenda van de gemeenteraad waren zelfs geen noemenswaardige beleidspunten aanwezig van schepen Wouter Van Bellingen waar zijn aanwezigheid nodig was. Voor ons is dit niet meer dan een storm in een glas water en als men de afwezigheden op deze manier wil aankaarten, dan moeten we consequent zijn voor elke afwezigheid, zoals bijvoorbeeld de afwezigheid van schepen Lieve Van Daele (CD&V) in de gemeenteraad van december waar zelfs de begroting van haar beleidsdomein werd besproken. Wij herinneren onze coalitiepartner hieraan dat wij toen de gemeenteraad niet hebben geschorst.'

Ali Salhi, voorzitter SOS-2012: 'Afgelopen weken voerden de programmamakers van "Sterren op de Dansvloer" schepen Wouter Van Bellingen prominent op in een grootschalige mediacampagne voor het vtm-programma. Dat de leden van de CD&V in Sint-Niklaas beweren daar niets van gemerkt te hebben, vind ik toch merkwaardig. Blijkbaar zijn hier bepaalde personen al bezig met de komende gemeenteraadsverkiezingen. Eigenlijk zouden ze blij moeten zijn dat iemand van het kaliber schepen Wouter Van Bellingen de stad Sint-Niklaas mag vertegenwoordigen op een Prime Time Televisieprogramma. Andere steden zouden hiervoor veel geld geven.'