Specifiek wedstrijdreglement VTM : Blokstop – raad het plaatje met Sean Dhondt

Specifiek wedstrijdreglement VTM : Blokstop – raad het plaatje met Sean Dhondt

1. Organisatie van de wedstrijd

Dit reglement legt de specifieke deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op  de wedstrijd “Blokstop – raad het plaatje met Sean Dhondt” (hierna genoemd ‘wedstrijd’) die MEDIALAAN/VTM, met adres te 1800 Vilvoorde, Medialaan 1, (mede) organiseert.

Indien één of meer specifieke deelnemingsvoorwaarden afwijken van de algemene deelnemingsvoorwaarden, hebben de specifieke deelnemingsvoorwaarden voorrang op de algemene.

Facebook ondersteunt of voert geen promotie rond deze wedstrijd en kan dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele problemen.

 

2. Periode

De wedstrijd vangt aan op 6 juni 2019 vanaf het moment dat de video live gaat op Facebook, 16u45, en loopt af op 6 juni 2019, wanneer de video stopt, 17u00.

 

3. Wie kan deelnemen?

Een wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon woonachtig in België en minimum 13 jaar oud met uitzondering van

-           de personeelsleden en de bestuurders van MEDIALAAN en haar gelieerde vennootschappen,

 

-           elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt,

 

-           de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke  personen.

 

Deelname aan een wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting.

Indien een deelnemingsformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen.

Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren.

Iedere persoon mag slechts eenmaal per uniek e-mailadres aan de wedstrijd deelnemen.

Per deelnemer kan maximum één prijs per maand gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door MEDIALAAN, is dan ook voor een termijn van zes maanden na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door MEDIALAAN. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

MEDIALAAN kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door MEDIALAAN voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

 

4. Verloop van de wedstrijd

Vanaf de aanvang van de Facebook Live kan via Facebook aan de wedstrijd worden deelgenomen.

De wedstrijd bestaat erin dat de deelnemers dienen te raden wat Sean tekent.  

De persoon die als eerste het correcte antwoord geeft, wint de prijs. Dit is de persoon die vernoemd wordt tijdens de Facebook Live, dit is de enige juiste winnaar.

 

5. Prijzen

De prijs is een cinema duoticket.

De algemene verkoopsvoorwaarden van Kinepolis zijn van toepassing (https://be-nl-cdn.kinepolis.com/nl/sites/kinepolis.be.nl/files/pdf-attac...). Ingeval er een (afhaal-) geldigheidsperiode wordt vermeld en deze is verstreken op het ogenblik dat de winnaar zijn prijs opvraagt, kan de winnaar niet langer aanspraak maken op de prijs of een andere vergoeding.

De winnaars worden tijdens de live uitzending door host Sean Dhondt bij naam genoemd. De winnaar dient vervolgens een privé-bericht te sturen naar VTM op Facebook met hierin zijn persoonlijke adresgegevens zodat de prijs kan worden opgestuurd. Indien de persoon dit bericht niet binnen 2 dagen na de uitzending stuurt, vervalt het recht op de prijs en wordt er geenszins een compensatie voorzien. De prijs gaat dan naar de volgende in de rangschikking.

Deze prijs kan geenszins ingeruild, overgedragen of te koop aangeboden worden.

MEDIALAAN maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. MEDIALAAN kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

Indien een prijs verstuurd wordt, kan MEDIALAAN niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd kan MEDIALAAN eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.

 

6. Algemeen

https://vtm.be/algemeen-wedstrijdreglement-medialaan-nv