Catherine McClements

Kerry staat samen met Lawson aan het hoofd van het Tactisch Interventieteam. Kerry komt uit een arm gezin en bij de politie gaan was haar enige uitweg. Ze is uiterst intelligent, maar daar loopt ze zeker niet mee te koop. Intussen heeft ze wel twee universitaire diploma’s op zak. Ze durft zich hard op te stellen en lost nooit iets over haar privéleven. Buiten Leon weet niemand uit het team dat ze een zoon heeft.