Royals geen schrik voor terreur

Wat er ook aan vreselijks gebeurd is afgelopen week, het bleek geen reden voor de gekroonde hoofden om binnen te blijven of zich schuil te houden. Máxima trok naar Bangladesh, Haakon naar Brazilië en onze eigen Filip en Mathilde helemaal naar Henegouwen. Maar dat bezoek verliep heel anders dan verwacht.