Royals en geld: a perfect match?

Op het moment dat prins Laurent in Zuid Afrika was, viel hier het nieuws binnen dat de twee vennootschappen van Laurent de schulden blijven opstapelen. Tot 3 miljoen euro. Hoe kan het dat iemand die zo omringd wordt door geld en middelen er zo weinig expertise in blijkt te hebben. En Laurent is niet de enige. Ons onderzoek wijst uit dat het vooral prinsen in de schaduw van de kroon zijn, die financiële rampen over zich uitroepen.

Meer video's van Royalty