Maxima speecht tijdens VN-top in New York

28/09/2015 - 10:46

Koningin Maxima heeft in New York een korte speech gegeven, tijdens een bijeenkomst van de Verenigde Naties over klimaatverandering. Maxima is sinds 6 jaar ‘Speciaal Pleitbezorger’ van de VN secretaris-generaal, Ban Ki-Moon. Haar taak: zorgen dat iedereen toegang heeft tot financiële diensten en instellingen. Dat lijkt evident, maar wereldwijd zijn er naar schatting 2,5 miljard mensen die uitgesloten zijn van financiële dienstverlening.

“Het zijn de meest kwetsbaren in de samenleving die getroffen worden door klimaatverandering: neerslag, overstromingen en extreem weer”, zei de koningin. “Die mensen moeten de middelen krijgen om zich daar tegen te kunnen verweren.” Maxima deed daarna ook een oproep aan de staatshoofden en regeringsleiders, om de juiste maatregelen te nemen.

Later vandaag zal ook koning Willem-Alexander het woord nemen.  

Ontdek meer over Royalty

Over Royalty

Royalty is een wekelijks actualiteitenmagazine rond het Belgische vorstenhuis, buitenlandse koninklijke families en de ongekroonde hoofden van de jetset. Het programma wordt elke zondag uitgezonden om 18.20.

De meeste aandacht gaat naar het optreden van onze eigen vorsten, prinsen en prinsessen. Waar zijn ze mee bezig? Wat bekommert hen? Hoe vullen zij hun opdracht in? En hoe zit dat met de interne familiezaken?

Ook het reilen en zeilen van de buitenlandse vorstenhuizen intrigeert Royalty, maar evenzeer dat van andere machtshebbers en hun familie zoals de bewoners van het Witte Huis in Washington of het Elysée in Parijs. Bovendien wordt vaak meegekeken over de schouder en in de leefwereld van de echte jetset, zeker als het luxe en glamour uitstraalt.

De redactie zoekt wekelijks naar kritische antwoorden op die vragen waar eigenlijk iedereen mee 'zit' wanneer het over de machtigen en rijken der aarde gaat.

De journalisten van 'Royalty' zijn: Birgit Herteleer (presenteert het programma), Reinout Goddyn, Pascal Vranckx, Delphine Bleyaert, Lies Vandenberghe en Pieter Kunnen. De eindredactie is in handen van Lieven Rossignol. De producer is Joëlle Vanden Houden. Royalty is telefonisch te bereiken op 02/255.38.59 en via mail op Royalty@vtm.be

Alle afleveringen van Royalty kan je hier volledig gratis herbekijken.