Maxima speecht tijdens VN-top in New York

Koningin Maxima heeft in New York een korte speech gegeven, tijdens een bijeenkomst van de Verenigde Naties over klimaatverandering. Maxima is sinds 6 jaar ‘Speciaal Pleitbezorger’ van de VN secretaris-generaal, Ban Ki-Moon. Haar taak: zorgen dat iedereen toegang heeft tot financiële diensten en instellingen. Dat lijkt evident, maar wereldwijd zijn er naar schatting 2,5 miljard mensen die uitgesloten zijn van financiële dienstverlening.

“Het zijn de meest kwetsbaren in de samenleving die getroffen worden door klimaatverandering: neerslag, overstromingen en extreem weer”, zei de koningin. “Die mensen moeten de middelen krijgen om zich daar tegen te kunnen verweren.” Maxima deed daarna ook een oproep aan de staatshoofden en regeringsleiders, om de juiste maatregelen te nemen.

Later vandaag zal ook koning Willem-Alexander het woord nemen.  

Meer video's van Royalty