Peter Vermeulen lost als architect bouwblunders op

Peter Vermeulen studeerde architectuur aan de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Sint Lucas Brussel en deed vervolgens gerechtsexpertise op bij NCDAB.

Hij is expert op vlak van particulieren woningen, nieuwbouw, renovatie en restauratie, groepswoningen en meergezinswoningen. Hij fungeert ook als expert inzake bouwgeschillen en is vastgoedconsulent.

Peter Vermeulen is partner in ROVE architecten (www.rove.be) en was reeds op vtm te zien in ‘TV Makelaar’.

Peter, jou kennen we van de 'TV Makelaar'.  Kan je toch nog even toelichten wat jouw rol is in 'Red Mijn Huis'?

Het is voor mij geen rol, want ik doe gewoon mijn job in het programma. Ik ben de architect die de blunders, samen met het hele ‘Red mijn huis’-team, oplost.  Ik zorg dat er juiste plannen zijn, stel de documenten op om eventuele stedenbouwkundige vergunningen aan te vragen en stel de uitvoeringsdossiers op zodat de aannemers hun werk kunnen doen. 

En tot slot het belangrijkste: ik doe de controle op de werken zodat alles volgens plan verloopt. Ik moet wel toegeven dat het een huzaren stukje was om in zo’n korte tijd zoveel blunders op te lossen. Maar ik had er het perfecte team voor; van ingenieur tot schilder, iedereen heeft zichzelf overtroffen.  

Als architect word je als expert ter zake geconfronteerd met bouwblunders van collega's. Was je verrast door de gemaakte fouten?

De fouten zijn op de werf gemaakt en meestal niet op de plannen. Sommige van de aannemers zijn een schande voor de hele bouwwereld.  Wat me vooral is opgevallen zijn de vele fouten  tegen fundamentele basisprincipes van het bouwen: fundering, stabiliteit, vochtkeringen.  We hebben huizen gezien waar de problemen reeds startten bij de fundering en met de riolering. Dan weet je dat er niets anders opzit dan alles te herbeginnen, afbreken.    

En hoe is het om de brokken van een ander te lijmen?

Ik heb dikwijls harde beslissingen moeten nemen om een project terug op de sporen te krijen. Als architect ben ik er verantwoordelijk voor dat de werken uitgevoerd worden volgens de regels van de kunst, de plannen en het lastenboek. Maar ook voor het belangrijkste: de zuurverdiende centen van de bouwheer.  Als je dan alles, wat er reeds stond, weer moet afbreken, is er geen plaats voor emotie.

Heb jij tips voor de kijkers die met een bouwblunder opgescheept zitten?  Wat kunnen de eerste stappen zijn naar een oplossing?

Vraag raad aan een onafhankelijk architect – expert, hij kan je bijstaan met raad en daad om de blunder op te lossen. Hij kan een vergadering organiseren tussen de verschillende partijen, nl. de  bouwheer, architect en aannemers.  Tevens zal hij de werken tegensprekelijk vaststellen. Mocht deze bemiddeling mislukken, kan hij je bijstaan in een eventuele juridische procedure.

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen.  Welke raad zou je geven aan startende bouwers of verbouwers?

Kies een architect die past bij de plannen die je hebt en die je vertrouwt. Samen met hem kan je een volledig en stevig bouwdossier opstellen.  Bouwen of verbouwen verloopt volgens duidelijk afgelijnde stappen waarvan je er geen enkele kan overslaan, een goede begeleiding is onontbeerlijk.  Werk alleen met geregistreerde aannemers (belgium.be). Stel steeds een aannemingscontract op met de start- en einddatum van de werken, de aannemingsprijs en afspraken over eventuele meerwerken. 

Vergeet ook niet dat een aannemer 10 jaar verantwoordelijk is voor de goede uitvoering van de werken. Bij problemen kan je hem dus aansprakelijk stellen. De afwerking van uw huis zelf doen, kan je financieel heel wat opleveren, als je handig genoeg bent. Is dit echter niet zo, bestaat de kans dat je aan het begin staat van een lange en financiële lijdensweg. Vraag advies aan de architect en de aannemer en laat de werken ook eens controleren. Als je deze punten in acht neemt is bouwen/verbouwen vaak wél een feest, neem het van me aan!