Meld je eigen bouwproblemen bij het Meldpunt FOD Economie

Zoek je tips om veilig te bouwen of wil je bouwproblemen melden?

Bij FOD Economie wordt binnen het thema ‘Bouw’ aan kandidaat-bouwers praktische en preventieve tips gegeven. Bovendien kunnen mensen met “bouwproblemen” hun problemen voorleggen aan een panel van specialisten, dat bestaat uit ambtenaren van FOD Economie en specialisten uit de bouwsector. Vermijd dus deze helse

Elke melding wordt individueel behandeld door de Federale Overheidsdienst Economie

Het team van specialisten zal elke week de meldingen doornemen en een advies geven, globaal of specifiek door door te verwijzen naar de bevoegde instantie(s). In functie van de aanbevelingen en het aantal meldingen zal FOD Economie na het programma een brochure uitgeven met de “do’s” en “dont’s”.

Je melding indienen kan via redmijnhuis@vtm.be.