Saskia Van Deun (Eva Binon)

Saskia is een vrolijke meid die met ièdereen goed kan opschieten, maar boven alles is ze te dom om te ade - men. Ze is nu twee weken in dienst op Linkeroever en komt vers van de politieschool. Hoe ze daar ooit is kun - nen afstuderen, is een volstrekt raadsel en geruchten in de wandelgangen doen vermoeden dat haar uiterlijk daar een significante rol in heeft gespeeld. Voor Saskia is politiewerk een eerste stap richting wereldvrede. Ze staat op haar strepen, is niet op haar mondje gevallen en is een kind van haar tijd. Ze is he - lemaal into social media en is niet te beroerd om haar hele leven selfie-gewijs op het internet te plaatsen.