Oproep kinderen programma Staf Coppens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Medialaan NV, Medialaan 1 1800 Vilvoorde, KBO 0432.306.234 (verwerkingsverantwoordelijke) omdat dit noodzakelijk is in het kader van uw inschrijving voor een VTM-programma. Deze persoonsgegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden, en zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Wij bewaren uw gegevens max. 12 maanden na afloop van de screening. U kan uw recht op inzage, verbetering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uitoefenen, en de DPO bereiken via privacy@medialaan.be. U kan tevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit klacht indienen. Voor meer details, surf naar https://medialaan.be/nl/legal/privacy .