Show answers and options below each other: 
0
Match de koppeltjes door eerst te klikken op een item in de linkerkolom en dan op het item in de rechterkolom dat erbij past.