Moederdag Actievoorwaarden

REGLEMENT MOEDERDAGACTIE 

Wat is de Moederdagactie van VTM?

De Moederdagactie van VTM is een actie georganiseerd door MEDIALAAN nv, met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 1, in samenwerking met haar partners bpost en ICI PARIS XL.

Periode
De actie loopt van 15 april 2019, 9u00 t.e.m. 30 april 2019, 23u59.

Hoe kan je deelnemen?

Deelnemen kan door vanaf 15 april 2019, 9u00 t/m 30 april 2019, 23u59 het inschrijvingsformulier op https://vtm.be/moederdag volledig in te vullen én een gepersonaliseerd kaartje samen met foto aan te maken. Je kan niet deelnemen via de VTM-app.

Wie kan deelnemen

De actie is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, met uitzondering van:

  • de personeelsleden en de bestuurders van MEDIALAAN en haar gelieerde vennootschappen,
  • elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt,
  • de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen.

Elk uniek persoon kan slechts eenmaal deelnemen aan de actie.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt MEDIALAAN zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten.

Verloop van de actie

Aan de mama’s van de eerste 1000 deelnemers zal er op zaterdag 11 mei 2019 een pakket bezorgd worden op het opgegeven adres waarin zij het volgende zal vinden:

  1. een bloemenpakket: 3 bloembollen, 1 aardeschijf, 1 plantenbakje om zelf te vouwen, 1 plantinstructie en 1 plooi-instructie;
  2. een gepersonaliseerd kaartje;
  3. een flesje eau de parfum INTIMACY SHEER 30ml van ICI PARIS XL.

Het opgegeven adres kan enkel een Belgische adres zijn.

Bij afwezigheid op 11 mei 2019 én het pakket past niet in de brievenbus, dan zal de postbode een tweede keer langskomen op maandag 13 mei 2019. Als er opnieuw niemand is om het pakket in ontvangst te nemen laat de postbode een briefje achter waarmee het pakket kan opgehaald worden in het dichtstbijzijnde postkantoor of postpunt.

Per uniek adres, opgegeven bij inschrijving via www.vtm.be, wordt slechts één pakket met het flesje eau de parfum opgestuurd. Indien er nog een deelname binnen de eerste 1000 deelnames op dit adres geregistreerd werd, zal enkel het hierboven genoemde bloemenpakket (wel zonder het flesje eau de parfum INTIMACY SHEER 30ml van ICI PARIS XL) en het gepersonaliseerd kaartje opgestuurd worden tot zolang de voorraad strekt.

Ook aan de mama’s vanaf de 1001e deelnemer, zal het hierboven genoemde bloemenpakket (wel zonder het flesje eau de parfum INTIMACY SHEER 30ml van ICI PARIS XL) en het gepersonaliseerde kaartje opgestuurd worden tot zolang de voorraad strekt. Deze pakketten  zullen tussen 8 mei 2019 en 10 mei 2019 geleverd worden. Indien het pakket niet in de brievenbus past laat de postcode een briefje achter waarmee het pakket kan opgehaald worden in het dichtstbijzijnde postkantoor of postpunt.

Deze pakketten kunnen niet ingeruild, overgedragen of te koop aangeboden worden.

Algemene regels

Over het reglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke verdeling van cadeaus wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken).

Voor de verzending van de pakketten (met of zonder flesje eau de parfum INTIMACY SHEER 30ml van ICI PARIS XL) met  de gepersonaliseerde kaarten zijn de Algemene Voorwaarden inzake de dienstverlening van bpost van toepassing. http://www.bpost.be/nl/terms-and-conditions

MEDIALAAN verleent geen enkele garantie over 1) de kwaliteit en/of het al dan niet uitkomen van de gezaaide bloemen en 2) het te plooien plantenbakje.

MEDIALAAN, bpost en ICI PARIS XL hebben geen controle over de aard van de gepersonaliseerde foto die zal verstuurd worden en wijzen in dit kader ook alle verantwoordelijkheid af.

De deelnemer is verantwoordelijk voor het correct invullen van de adresgegevens. MEDIALAAN of bpost kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen leveren van het pakket. Bij foutief adres of retour ingeval niet afgehaald naar MEDIALAAN, wordt het pakket niet opnieuw verzonden.

De deelnemers zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie met betrekking tot de actie en de organisatoren.

MEDIALAAN kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van MEDIALAAN ligt, de duur van de actie wordt veranderd of indien de actie wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenzo kan MEDIALAAN niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten waardoor niet kan worden deelgenomen.

De deelname aan de actie impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat MEDIALAAN de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de actie . Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van MEDIALAAN. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op http://medialaan.be/privacy.

MEDIALAAN kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van deze praktische info wijzigen.

Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege MEDIALAAN. MEDIALAAN kan ten allen tijde de voorwaarden aanpassen.