Moederdag Actievoorwaarden

REGLEMENT MOEDERDAGACTIE 

Wat is de Moederdagactie van VTM?

De Moederdagactie van VTM is een actie georganiseerd door DPG MEDIA nv, met zetel te 2018 Antwerpen, Mediaplein 1, in samenwerking met haar partners bpost en ICI PARIS XL.

Periode
De actie loopt van 17 april 2020, 9u00 t.e.m. 30 april 2020, 23u59 of tot zolang de voorraad strekt. 

Hoe kan je deelnemen?

Deelnemen kan door vanaf 17 april 2020, 9u00 t/m 30 april 2020, 23u59 (of tot zolang de voorraad strekt) het inschrijvingsformulier op https://vtm.be/moederdag volledig in te vullen én een gepersonaliseerd kaartje samen met 2 foto’s aan te maken. Je kan niet deelnemen via vtmgo.be of de VTM GO-app. 

Wie kan deelnemen

De actie is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, met uitzondering van:

●        de personeelsleden en de bestuurders van DPG MEDIA en haar gelieerde vennootschappen,

●        elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende actie deelneemt,

●        de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen.

Elk uniek persoon kan slechts eenmaal deelnemen aan de actie.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt DPG MEDIA zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten.

Verloop van de actie

Aan de mama’s van de eerste 1000 deelnemers zal er op vrijdag 8 mei of zaterdag 9 mei 2020 een pakket bezorgd worden op het opgegeven adres waarin zij het volgende zal vinden:

1.      Een FOTOCADEAU met: een houten fotostandaard, een recto verso kaartje bedrukt met 2 foto’s (of 1 foto en een wens) en een gepersonaliseerd kaartje;

2.      een flesje eau de parfum INTIMACY VELVET 100 ml van ICI PARIS XL.

Het opgegeven adres kan enkel een Belgisch adres zijn.

Bij afwezigheid op 8 of 9 mei 2020 én het pakket past niet in de brievenbus, dan zal de postbode een tweede keer langskomen op zaterdag 10 of maandag 11 mei 2020 (afhankelijk van wanneer de postbode de eerste keer langskwam). Als er opnieuw niemand is om het pakket in ontvangst te nemen, laat de postbode een briefje achter waarmee het pakket kan opgehaald worden in het dichtstbijzijnde postkantoor of postpunt.

Per uniek adres, opgegeven bij inschrijving via www.vtm.be/moederdag, wordt slechts één pakket met het flesje eau de parfum opgestuurd. Indien er nog een deelname binnen de eerste 1000 deelnames op dit adres geregistreerd werd, zal enkel het hierboven genoemde FOTOCADEAU (zonder het flesje eau de parfum INTIMACY VELVET 100 ml van ICI PARIS XL) opgestuurd worden tot zolang de voorraad strekt.

Ook aan de mama’s vanaf de 1001e deelnemer, zal het hierboven genoemde FOTOCADEAU (zonder het flesje eau de parfum INTIMACY VELVET 100 ml van ICI PARIS XL) opgestuurd worden tot zolang de voorraad strekt. Deze pakketten zullen tussen 6 mei 2020 en 8 mei 2020 geleverd worden. Indien het pakket niet in de brievenbus past, laat de postbode een briefje achter waarmee het pakket kan opgehaald worden in het dichtstbijzijnde postkantoor of postpunt.

Deze pakketten kunnen niet ingeruild, overgedragen of te koop aangeboden worden.

Algemene regels

Over het reglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke verdeling van cadeaus wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken).

Voor de verzending van de pakketten (met of zonder flesje eau de parfum INTIMACY VELVET 100 ml van ICI PARIS XL) met de gepersonaliseerde kaarten zijn de Algemene Voorwaarden inzake de dienstverlening van bpost van toepassing. http://www.bpost.be/nl/terms-and-conditions

DPG MEDIA verleent geen enkele garantie over de kwaliteit van de houten fotostandaard.

DPG MEDIA, bpost en ICI PARIS XL hebben geen controle over de aard van de gepersonaliseerde foto die zal verstuurd worden en wijzen in dit kader ook alle verantwoordelijkheid af.

De deelnemer is verantwoordelijk voor het correct invullen van de adresgegevens. DPG MEDIA of bpost kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen leveren van het pakket. Bij foutief adres of retour ingeval niet afgehaald naar DPG MEDIA, wordt het pakket niet opnieuw verzonden.

De deelnemers zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie met betrekking tot de actie en de organisatoren.

DPG MEDIA kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van DPG MEDIA ligt, de duur van de actie wordt veranderd of indien de actie wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenzo kan DPG MEDIA niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten waardoor niet kan worden deelgenomen.

De deelname aan de actie impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat DPG MEDIA de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de actie. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van DPG MEDIA. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op  https://www.dpgmedia.be/nl/privacy

DPG MEDIA kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van deze praktische info wijzigen.

Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege DPG MEDIA. DPG MEDIA kan ten allen tijde de voorwaarden aanpassen.