Meer dan 100.000 likes op de VTM-facebookpagina, Bedankt!

Sinds enkele dagen hebben we de kaap van 100.000 likes overschreden op onze officiële VTM-facebookpagina, en dit was zonder jullie allemaal zeker niet gelukt, dus een welgemeende... Dank jullie wel!