Door inschrijving, ga ik akkoord met de algemene voorwaarden, en met de wijze waarop mijn persoonsgegevens zullen verwerkt worden, zoals hier beschreven in de privacy– en cookieverklaring gelezen te hebben.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Medialaan NV, Medialaan 1 1800 Vilvoorde, KBO 0432.306.234 (verwerkingsverantwoordelijke) omdat dit noodzakelijk is in het kader van uw inschrijving voor het programma Hoe Zal Ik Het Zeggen?. Deze persoonsgegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden, en zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Wij bewaren uw gegevens max. 12 maanden na afloop van de screening. U kan uw recht op inzage, verbetering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uitoefenen, en de DPO bereiken via privacy@medialaan.be. U kan tevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit klacht indienen. Voor meer details, surf naar https://medialaan.be/nl/legal/privacy .